Informatīvās kampaņas “Bizness un cilvēktiesības labs labu uzlabo” noslēgums, vienlaikus – ieskats nākotnes plānos

Dekoratīvs attēls - logo. Teksts: Bizness un cilvēktiesības - labs labu uzlabo. Attēlā trīs bultas, simbolizējot attīstību un virzību. Par pamatu izvēlēta dinamisks fons - no melna tas plūdeni pāriet spilgti zilā krāsā.

💯 “Bizness un cilvēktiesības – labs labu uzlabo” aktīvi informatīvā fāze ir noslēgusies, tāpēc vēlamies palūkoties, kas šajā laikā ir padarīts un iezīmēt, kādi būs turpmākie tiesībsarga soļi biznesa un cilvēktiesību tēmā.

❗ Atgādināsim, kas ir šī kampaņa! Kāpēc vispār par to stāstām? Kāds ir tās mērķis? Vēlamies Latvijas sabiedrībai, īpaši uzņēmējiem, dot skaidru vēstījumu, ka bizness bez cilvēktiesībām ir vēsture. Ilgtspējīgas un demokrātiskās vērtībās balstītas sabiedrības atslēga ir abu šo jomu sinerģija, par biznesa galveno vērtību liekot cilvēku visos ķēdes posmos, sākot ar izejmateriālu ieguvi, beidzot ar produktu pārstrādi pēc to dzīves cikla beigām. Kampaņas mērķis ir vairot šīs jomas atpazīstamību un pielietojumu dzīvē, par pamatu ņemot arī starptautiskus tiesību dokumentus. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem uzzināt vairāk un kļūt vēl labākiem.

👉 Kampaņas laikā tapušie informatīvie materiāli vienkopus apskatāmi Tiesībsarga biroja mājaslapā pie tiesību jomas ‘Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības’:

  1. ANO Attīstības programmas animācija par rūpības pienākumu latviešu valodā (video);
  2. “Cilvēktiesību rūpības pienākuma seši soļi: apņemšanās, identificēšana, risināšana, vērtēšana, ziņošana, atlīdzināšana” (infografika);
  3. intervija ar Latvijas Nacionālā kontaktpunkta vadītāju par šī kontaktpunkta funkcijām un OECD lomu atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanā;
  4. “Bizness un cilvēktiesības – vērtību ķēdes, cilvēktiesību riski un risinājumi” (infografika);
  5. Trīs uzņēmumu stāsti par viņu līdzšinējo pieredzi ilgtspējā un cilvēktiesībās balstītu uzņēmumu attīstībā – “Kalve Coffee Roasters”, “Tet”, “Augstsprieguma tīkls”;
  6. Saruna ar Dānijas Cilvēktiesību institūta pārstāvi par rūpības pienākumu un gaidāmo ES direktīvu (video).

🧐 Visi šie materiāli kalpos kā labs pamats latviešu valodā pieejamajiem materiāliem par biznesa un cilvēktiesību tēmu, taču pie tā mēs neapstājamies. Turpināsim aktīvi darboties, lai jaunajā gadā varētu jums izstāstīt vairāk par šī brīža situāciju Latvijā, kā arī aicināt uz konferenci, lai kopīgi diskutētu, meklētu risinājumus atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanā!

‼ Seko, lasi, dalies, jo labi darbi labus uzņēmumus padara tikai labākus!

🫶 Vēlreiz – paldies Dānijas Cilvēktiesību institūtam par informatīvo un finansiālo atbalstu tēmas aktualizēšanā!

#bizhumanrights#biznessuncilvēktiesības #labslabuuzlabo

Kampaņas informatīvie materiāli: ‘Uzņēmējdarbība un cilvēktiesības’