Tiesībsarga birojs izsludina iepirkumus pētījumiem

Tiesībsargs ir izsludinājis iepirkuma konkursu diviem pētījumiem – “Par diskriminācijas situāciju Latvijā” un “Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un kompensāciju kartēšana”.

Pētījuma par diskriminācijas situāciju Latvijā mērķis ir kvalitatīva izpēte un analīze par diskriminācijas situāciju Latvijā. Tāpēc pētījumā galvenie uzdevumi ir apkopot Latvijas likumos ietvertos diskriminācijas kritērijus, analizēt Centrālās statistikas pārvaldes apkopotos datus par dažādām mazaizsargātām personu grupām Latvijā, apkopot informāciju par Eiropas Savienības mērītajiem vienlīdzības indeksiem, kā arī apkopot būtiskākos datus galvenajos secinājumos par Latvijā iepriekš veiktiem pētījumiem diskriminācijas jomā. Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 28. jūnijam.

Savukārt pētījuma par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un kompensāciju kartēšanu mērķis ir identificēt tiesiskajā regulējumā noteiktos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, vērtējot kompensējošos mehānismus no taisnīguma, tiesiskās vienlīdzības un tiesību sistēmas viedokļa, kā arī izstrādāt ieteikumus grozījumiem tiesiskajā regulējumā, ja tādi nepieciešami. Pētniekiem būs jāveic tādi galvenie uzdevumi kā  apkopot informāciju par Latvijas normatīvajā regulējumā noteiktajiem nekustamā īpašuma apgrūtinājumu veidiem un apmēru un to, kāda kompensācija ir paredzēta par katru no nekustamā īpašuma apgrūtinājumu veidiem. Pētījuma izstrādātājiem būtu jāanalizē, vai pastāv  loģiska likumsakarība starp ierobežojuma apmēru un kompensācijas apmēru, kā arī jāsniedz priekšlikumi grozījumiem tiesiskajā regulējumā, ja tādi būtu nepieciešami. Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 1. jūlijam.

Aicinām iepazīties ar publicēto iepirkuma konkursa nolikumu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Pieteikumu iesniegšana notiek tikai EIS sistēmā, kurā pieteicējiem ir iespēja piereģistrēties.