J.Jansona kometārs par valdības atbildi par tiesībsarga pētījumu Latvijas valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma atbilstība cilvēktiesību standartiem

05.04.2016. Ministru kabineta sēdē skatīja atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga pētījumu “Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartiem”).

Tiesībsargs ir iepazinies ar ministru prezidenta atbildes vēstuli saistībā ar tiesībsarga iepriekš norādīto par Latvijā izveidotās veselības aprūpes sistēmas neatbilstību starptautiskajam cilvēktiesību standartam.

Iepriekš tiesībsargs vērsa uzmanību uz virkni nepilnībām, uzdodot Veselības ministrijai līdz šā gada septembrim izstrādāt veselības aprūpes jomas bāzes tiesisko regulējumu, ievērojot konkrētus nosacījumus, kā arī izstrādāt tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu reto slimību un ārkārtas gadījumos, kad normatīvai regulējums kāda iemesla dēļ neparedz pakalpojuma apmaksu.

No valdības atbildes vēstules secinām, ka tiesībsarga norādītos trūkumus ir plānots risināt, vērtējot iespējamos veselības jomas finansēšanas modeļus, paralēli aktualizējot nepieciešamos grozījumos normatīvajos aktos. Vai tas tiešām tā būs, laiks rādīs.

Tiesībsarga skatījumā, būtisks panākums šobrīd ir pati problēmsituācijas atzīšana no nozares ministrijas un arī valdības puses. Atzinīgi vērtējams, ka veidojas starpnozaru sadarbība un tiek realizēta arīdzan parlamentārā uzraudzība. Vienlaikus jāatceras, ka iedzīvotājiem vissvarīgākais ir, lai iniciatīvas tiešām rastu reālus un jēgpilnus risinājumus saprātīgos termiņos un nepaliktu ieceru līmenī. Tiesībsargs reālus rezultātus saistībā ar aicinājumu sakārtot nozares tiesisko regulējumu sagaida jau šā gada rudenī, kad arī vērtēs nozares ministrijas paveikto.

Attiecībā uz mediķu algām konstatējams, ka veselības ministra izveidotā darba grupa ir apņēmusies izstrādāt risinājuma variantus, pakāpeniski atsakoties no normālā pagarinātā darba laika ārstniecības personām. Taču, tā bija viena no rekomendācijām nozares ministrijai, kura risinātu problēmsituāciju ilgtermiņā. Tomēr nedrīkst aizmirt, ka šajā atzinumā bija vēl viena nozīmīga rekomendācija parlamentam, proti, nodrošināt ārstniecības personām Satversmē garantētās tiesības uz taisnīgu atlīdzību, novēršot pastāvošo tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu, mediķiem pienācīgi nekompensējot faktisko virsstundu darbu.

Šobrīd izskatās, ka likumdevējs šo rekomendāciju vēlas ignorēt, uzskatot, ka būs pietiekami ar risinājumiem, kas paredzēs pakāpenisku atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika. Jāatzīmē, ka šāda nebija tiesībsarga norāde un kontrole par parlamentam dotās rekomendācijas izpildi tiek plānota šā gada augustā. 

 

Tiesībsarga pētījums “Latvijas valsts garantētā “medicīniskās palīdzības minimuma” atbilstība cilvēktiesību standartiem” pieejams šeit.