Kādēļ ir grūti uzticēties valdības viedoklim un lēmumiem krīzes situācijā?

Kā nemainīga vērtība ik gadu, Starptautiskās cilvēktiesību dienas ietvaros ir tiesībsarga rīkotā konference par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Jau izsenis konference pulcē labākos jomas ekspertus un speciālistus, kas dalās pieredzē un sniedz skatījumu nākotnes risinājumiem. Šogad konferencē tēma tiks apskatīta no zinātnes, biznesa un juridiskās perspektīvas.

9. decembrī no 13.00-15.00 tiesībsargs aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties un sekot līdzi Tiesībsarga ikgadējai konferencei – “Kādēļ ir grūti uzticēties valdības viedoklim un lēmumiem krīzes situācijā?”.  

Latvijas Republikas Satversmes 100.pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver arī tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju. Tiesību uz informācijas pieejamību galvenais mērķis ir nodrošināt cilvēku iespējas pilnvērtīgi īstenot savas tiesības brīvi veidot un paust savu viedokli. Savukārt sabiedrības tiesības sekojot līdzi tam, kā valsts pilda tai uzticētās publiskās funkcijas. Šo tiesību īstenošana ir svarīga, lai sabiedrība varētu aktīvi līdzdarboties valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā.

Covid-19 krīze ir izgaismojusi spriedzi starp personu tiesībām uz brīvību un valsts pienākumu rūpēties par sabiedrības drošību un veselību. Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs uzskata, ka Covid-19 vīruss ir mākslīgi radīts laboratorijā. Tas liecina, ka dezinformācija sabiedrībā ir izplatīta. Kamēr daļa sabiedrības publiski apšauba slimības bīstamību, valdība ir spiesta pieņemt daudz nepopulāru lēmumu tā izplatības mazināšanai, kas neizbēgami būtiski ierobežo cilvēktiesības un arī nes zaudējumus uzņēmējiem.

Dezinformācijas fons neveicina sabiedrības uzticību valsts pārvaldes darbam. Tas ir nozīmīgs temats par ko nepieciešams diskutēt. Svarīgi ir apzināties šķēršļus, ko rada ikviena cilvēka paša zināšanu rezistence un sociālo mediju algoritmi. Kā arī tos  šķēršļus, ko rada valsts pārvalde komunikācijā ar sabiedrību, kad norisinās lēmumu pieņemšanas process.

Tiesībsargs Juris Jansons uzsver: “Cilvēktiesības nav atceltas vai pārtrauktas pandēmijas laikā. Cilvēktiesību principiem un apsvērumiem ir jābūt klātesošiem ikviena valdības lēmuma pieņemšanā. Lai gan pandēmija prasa strauju lēmumu pieņemšanu, lēmumi nedrīkst būt sasteigti vai acīmredzami nesamērīgi”. Tāpat arī jāpiebilst, ka šajā laikā ikvienam no mums ir jābūt vienotiem. Valdībai ir svarīgi nodrošināt informāciju sabiedrībai, lai ikviens apzinātos savas cilvēktiesības.

Konferencē piedalīsies tādi eksperti, kā:

 

Jānis Sārts – NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
Artūrs Utināns – Psihoterapeits
Jānis Endziņš – Latvijas Tirdzniecibas un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs
Jurģis Miezainis – Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs
Sanita Osipova – Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Edvīns Danovskis – Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents

 

Konferenci tiešsaistē varēs vērot Tiesībsarga biroja facbeook profilā, tiesībsarga tīmekļavietnē  www.tiesibsargs.lv.

Konferences programmu var aplūkot šeit.

Konferencē tiks nodrošināts zīmju valodas tulks.