Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 24.05.2016 | 14:19

Skaidrojums par nokrišņu ūdeņu novadīšanas maksu

24.05.2016

Maksa par nokrišņu ūdens novadīšanu būs paredzēta ne tikai Rīgā, bet arī citās pilsētās, piemēram, Jelgavā, t.i., vietās, kur nav nodalītas lietusūdeņu novadīšanas sistēmas un kanalizācijas notekūdeņu sistēmas.

Tiesībsargs noskaidros Biķernieku trases tuvumā dzīvojošo rīdzinieku viedokli par trases ietekmi

16.05.2016

Tiesībsargs no 17. līdz 31. maijam aptaujās Biķernieku trases tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus par trases radītā trokšņa ietekmi uz šo cilvēku veselību, dzīves kvalitāti un labsajūtu, kā arī ietekmi uz viņu mājokli.

Kas sedz valstij piekritīgas bezmantinieka mantas apsaimniekošanas izmaksas?

13.05.2016

3 gadi un 7 mēneši bija nepieciešami valstij, lai tā beidzot saņemtos un samaksātu par valstij piekritīgas bezmantinieka mantas – dzīvokļa – apsaimniekošanas izdevumus un komunālos maksājumus kopā LVL 754.00 jeb 1073 eiro. Līdz tam ilgstoši “futbolējot” apmaksas pienākumu no vienas ministrijas uz citu. Pēc personas nāves, ja aizgājējam nav mantinieku, nelaiķa manta ir piekritīga valstij jeb nonāk valsts īpašumā.

Stambulas konvencija – Latvijas solījums ANO un iekšzemes spēles

10.05.2016

Valsts jau šobrīd starptautiskajiem partneriem ir apliecinājusi savu gatavību pievienoties Stambulas konvencijai. Šāda valsts apņemšanās pausta šī gada janvārī ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā, kurā vērtēja Latvijas uzņemtās cilvēktiesību saistības un paveikto tajās.

Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2016

12.05.2016

Šogad Tiesībsargs, sadarbībā ar Eiropas Tiesību studentu asociāciju Latvijā jeb ELSA Latvia, pirmo reizi aicināja Latvijas tiesībzinātņu studentus pieteikties tiesas procesa izspēlei cilvēktiesībās. 30.aprīlī notika tiesas procesa izspēles mutiskā daļa, kā arī tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās fināls.

Tiesībsarga viedoklis par grozījumiem likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”

27.04.2016

Šodien, 27. aprīlī, tiesībsargs tika uzaicināts uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdi sniegt viedokli par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”” 2. lasījumam iesniegto 4. priekšlikumu.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam