Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.04.2014 | 12:56

Tiesībsargs tiekas ar labklājības ministru Uldi Auguli

16.04.2014

Šodien, 16. aprīlī, tiesībsargs Juris Jansons tikās ar labklājības ministru Uldi Auguli, lai pārrunātu tiesībsarga atzinumā par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu konstatētos cilvēktiesību pārkāpumus un rastu iespējamos risinājumus.

Ekonomiskā krīze negatīvi un neatgriezeniski ietekmējusi arī nopelnītās pensijas apmēru

15.04.2014

Personas, kuras pensionējušās finanšu krīzes laikā, saņem ievērojami mazāku pensiju nekā personas ar tādu pašu darba stāžu, sociālajām iemaksām un vecumu, kas pensionējušās ekonomiskās izaugsmes gados. Atšķirību iemesls ir piemērotais kapitāla indekss, kas finanšu krīzes gados bija negatīvs. Tiesībsargs Juris Jansons ar labklājības ministru Uldi Auguli tiksies trešdien, 16.aprīlī plkst. 12.00. Tikšanās mērķis ir pārrunāt tiesībsarga atzinumā konstatētos cilvēktiesību pārkāpumus un rast iespējamos risinājumus.

Valsts kanceleja darbinieku ērtības vērtē augstāk par sabiedrības interesēm

09.04.2014

Valsts kanceleja atteikumu nākt pretī Saktas ziedu tirgotājiem un nedaudz pārvietot darbinieku privātā transporta stāvvietu pamato ar rūpēm pasargāt cilvēkus, mājdzīvniekus un būves no šaušanas un spridzināšanas negatīvās ietekmes. Tiesībsargs uzskata, ka sabiedrības intereses tiek upurētas atsevišķu Valsts kancelejas darbinieku ērtībām.

10.aprīlī Tiesībsarga birojs apmeklētājiem būs slēgts

08.04.2014

Ceturtdien, 10.aprīlī, Tiesībsarga birojs apmeklētājiem būs slēgts, jo AS „Sadales tīkls” no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 veiks plānotus remontdarbus elektroapgādes tīklā un tādēļ pārtrauks elektroenerģijas piegādi.

ANO Cilvēktiesību komisijas noslēguma piezīmes par Latvijas ziņojumu

07.04.2014

Tiesībsarga birojs ir iztulkojis ANO Cilvēktiesību komisijas noslēguma piezīmes par Latvijas trešo ziņojumu saistībā ar ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu nosakāma pēc dzīvoklī dzīvojošo personu, nevis dzīvokļu skaita

01.04.2014

Tiesībsargs atzinumā secinājis, ka šobrīd spēkā esošā normatīvais regulējums, kas paredz maksu par atkritumu apsaimniekošanu rēķināt pēc dzīvokļu (īpašnieku) skaita, nevis dzīvoklī dzīvojošo personu skaita, pārkāpj Satversmi.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam