Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 03.12.2016 | 10:15

Cik pieejama personām ar invaliditāti ir iekļaujošā izglītība Latvijā?

03.12.2016

Iekļaujošai izglītībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jābūt kā normai, savukārt speciālajai izglītībai – tikai kā izņēmumam. Latvijas situācija ir pretēja. Atzīmējot Starptautisko personu ar invaliditāti dienu, tiek rīkota konference “Izglītības pieejamība”. Konference notiks sestdien, 3. decembrī no plkst. 10.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Tiesībsarga ikgadējā konference

01.12.2016

2016. gada 13. decembrī plkst. 10:15 tiesībsargs atklās ikgadējo cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci. Konference norisināsies divas dienas - no 13. līdz 14. decembrim.

Aicinājums uz konferenci “Izglītības pieejamība” (papildināta programma)

01.12.2016

Aicinām interesentus uz konferenci “Izglītības pieejamība”, ko 3.decembrī no plkst. 10.30 rīko Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Kā pašvaldības nodrošina ar mājokli personas pēc ieslodzījuma

23.11.2016

Tiesībsarga birojs ir aptaujājis Latvijas pašvaldības ar mērķi noskaidrot, vai mājokļa jautājuma risināšanas gaita no ieslodzījuma atbrīvotajām personām ir tik ilgstoša, ka šī iemesla dēļ personas ir spiestas atkārtoti izdarīt noziegumus.

Par videonovērošanu īslaicīgās aizturēšanas vietās

23.11.2016

Tiesībsargs ir atklājis vairākas būtiskas nepilnības Ministru kabineta noteikumu projektā “Kārtība, kādā policija veic novērošanu un šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam