Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.10.2014 | 11:26

Tiesībsargs pārrunā mazākumtautību jautājumus ar EDSO Augsto komisāri

16.10.2014

Tiesībsarga biroju šodien, 16.oktobrī plkst. 11.00-12.00, apmeklē EDSO Augstā komisāre nacionālo minoritāšu jautājumos Astrīda Tūrsa (Astrid Thors). Tiesībsarga Jura Jansona un EDSO Augstās komisāres tikšanās dienaskārtībā jautājumi par bilingvālās izglītības situāciju Latvijā, paveikto cīņā pret diskrimināciju un citi mazākumtautību jautājumi.

Nekļūsti par gardu kumosiņu cilvēku tirgotājiem!

13.10.2014

13. oktobrī Tiesībsarga birojs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu „Gards kumosiņš”, lai brīdinātu par cilvēku tirdzniecības draudiem un informētu par palīdzības saņemšanas iespējām. Savukārt 18.oktobrī plkst. 12.30 medijus aicina uz simulācijas spēli Olainē.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku publiskošana ir 21.gadsimta versija par kauna stabu

01.10.2014

Tiesībsargs neatbalsta iniciatīvu publiskot Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekus. Ziņu publiskošana par tēvu vai māti kā uzturlīdzekļu parādnieku bērnu daudzos gadījumos varētu nostādīt neērtā vai pazemojošā situācijā.

Jau otro gadu Latvijā tiek uzsākts mēnesis pret cilvēku tirdzniecību

18.09.2014

Šodien, 18.septembrī – mēnesi pirms Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamās Pretcilvēktirdzniecības dienas – valstī tiek uzsāktas dažādas preventīvas aktivitātes, tai skaitā apjomīgu projektu, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu, īstenošana.

Skaidrojums par skolas formām

29.08.2014

Skola iekšējās kārtības noteikumos drīkst noteikt, kādā apģērbā bērniem jānāk uz skolu. Un līdz ar to drīkst arī noteikt, ka skolā jāvalkā skolas forma.

Skaidrojums par dienasgrāmatām

29.08.2014

2014.gada 4.jūlijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju". No jaunā regulējuma un tā anotācijas izriet, ka izglītības iestāde par dokumentu saziņai ar izglītojamā vecākiem var noteikt arī elektronisko žurnālu e-vidē. Taču, ja kādam elektroniskā saziņa nav pieejama vai citādi apgrūtinātu saziņu ar skolu, skolai individuālajos gadījumos būtu jānodrošina cits saziņas veids – jānodrošina dienasgrāmata.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam