Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 27.08.2015 | 11:29

Par administratīvo atbildību informācijas par bērnu neatļautas izplatīšanas gadījumā

27.08.2015

2015.gada 27.augustā Tieslietu ministrijas organizētā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupas sēdē skatīs tiesībsarga priekšlikumus par administratīvo atbildību informācijas par bērnu neatļautas izplatīšanas gadījumā.

Ārlietu ministra atbilde par balsojumu pret ANO rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību”

25.08.2015

Savā vēstulē Ārlietu ministrs uzsver, ka lēmums balsot „pret” rezolūciju pilnībā atbilst Latvijas Republikas Satversmei un citiem ģimenes lomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, jo saskaņā ar Satversme 91.pantu un 110.pantu valsts pienākums ir aizsargāt visas ģimenes un ģimenes locekļus bez jebkādas diskriminācijas. Taču, ņemot vērā to, ka rezolūcijā netiek atzīts fakts, ka eksistē dažādas ģimeņu formas, tās esošā redakcija ir tieši pretēja Satversmei, Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām un Latvijas normatīvajos aktos nostiprinātajām normām. Tomēr tiesībsargs vēlas vērst uzmanību, ka ANO rezolūcija „Par ģimenes aizsardzību” ir aicinājums valstij un sabiedrībai aizsargāt ģimeni, ievērojot tādus ANO dokumentus kā Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, Bērnu tiesību konvencija, Pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Pakts par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām un citus, kas Latvijai ir saistoši. Rezolūcijā nav ietverts jēdziena „ģimene” skaidrojums, kas ir pašsaprotami, ņemot vērā ANO dalībvalstu skaitu un to kultūras un tiesību telpas atšķirības.

Komentārs par iespējamiem ierobežojumiem sievietēm sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku

12.08.2015

Eiropas Savienības valstīs nav vienprātības attiecībā uz atļauju sievietēm nēsāt musulmaņu burku sabiedriskās vietās. Piemēram, Francijā un Beļģijā ir aizliegta šāda apģērba nēsāšana sabiedriskās vietās. Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2014.gada 1.jūlija spriedumā S.A.S. pret Franciju ir atzinusi, ka Francijas normatīvajos aktos noteiktais ierobežojums sievietēm sabiedriskās vietās nēsāt musulmaņu burku, ir uzskatāms par tiesisku.

Par notikumu, kuros iesaistīt bērni, atspoguļošanu medijos jeb kā medijos runāt ar un par bērniem?

11.08.2015

Medijiem ir pienākums sniegt sabiedrībai nozīmīgu informāciju un sabiedrībai ir tiesības to saņemt. Tādēļ tiesībsargs aicina, atspoguļojot notikumus, kuros ir iesaistīti bēri, ar īpašu rūpību izvērtēt publiskošanai sagatavoto materiālu. Latvijas Žurnālistu asociācijas un tiesībsarga sadarbības ietvaros 2012.gadā tika izstrādātas vadlīnijas mediju profesionāļiem “Kā medijos runāt ar un par bērniem?”

3 atgādinājumi pirms jaunā mācību gada sākuma

06.08.2015

Pirms jaunā mācību gada sākuma tiesībsargs atgādina, ka: pirmkārt, bērnam ir tiesības tikt uzņemtam dzīvesvietai ģeogrāfiski tuvākajā skolā; otrkārt, bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesības tikt uzņemtam jebkurā skolā neatkarīgi no bērna dzīvesvietas; un treškārt, vecākiem no mācību līdzekļiem jāpērk tikai individuālie mācību piederumi.

Tiesībsarga priekšlikumi krimināltiesiskā regulējuma pilnveidei attiecībā par dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgajiem

05.08.2015

2015.gada 5.augustā Tieslietu ministrs sasauc sanāksmi, lai apspriestu krimināltiesiskā regulējuma pilnveidi dzimumnoziegumu gadījumos pret nepilngadīgām personām. Tiesībsargs ir iesniedzis priekšlikumus krimināltiesiskā regulējuma pilnveidei attiecībā par dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgajiem.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam