Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 03.02.2016 | 15:47

Tiesībsarga atzinums par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā

03.02.2016

Tiesībsargs ir sagatavojis atzinumu par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā. Atzinumā tika vērtēts, vai ārstniecības personām noteiktais pagarināts normālais darba laiks sasniedz leģitīmo mērķi un vai valsts noteikusi pienācīgu kompensāciju par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos.

Tiesībsarga komentārs par mirušo personu cieņas un goda aizsardzību

02.02.2016

Tiesībsarga birojā saņemts iesniegums, kurā lūgts komentārs saistībā ar mirušo personu cieņas un goda aizsardzību – vai pēc personas nāves var aizstāvēt viņas cieņu un godu?

Tiesībsargs preses konferencē informēs par identificētajām veselības aprūpes sistēmas nepilnībām

02.02.2016

Trešdien, 3.februārī plkst. 11.00 tiesībsargs rīko preses konferenci par veselības aprūpes sistēmas nepilnībām valsts garantētās medicīniskās palīdzības minimuma un ārstniecības personu atlīdzības kontekstā. Klātesošos iepazīstinās ar pētījumu “Latvijas valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma atbilstība cilvēktiesību standartam” un tiesībsarga atzinumu par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā. Preses konference notiks Tiesībsarga biroja konferenču zālē (Rīgā, Baznīcas ielā 25, 4.stāvā).

Tiesībsargs piedalīsies ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā

24.01.2016

Tiesībsargs piedalīsies ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā, kurā vērtēs Latvijas uzņemtās cilvēktiesību saistības un paveikto tajās. Latvijas Republikas tiesībsargs ir nacionālā cilvēktiesību institūcija un tādēļ ir sniedzis savu ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Latvijas Republikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2. cikla ietvaros.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam