Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 15.08.2014 | 10:35

Parakstīta Vienošanās ar Valsts robežsardzi par sadarbību ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesa novērošanā

31.07.2014

Šī gada 29. jūlijā notika Latvijas Republikas tiesībsarga Jura Jansona un Valsts robežsardzes priekšnieka Normunda Garbara tikšanās.

Tiesībsarga atbilde Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atklātajai vēstulei

17.07.2014

Tiesībsargs atbildes vēstulē Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai norāda, izvērtējot pārbaudes lietas, secināms, ka bāriņtiesas lēmuma par bērna šķiršanu no ģimenes vai pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu patiesais cēlonis ir iepriekš ilgstošā laika periodā neveikts sociālais darbs ar ģimeni – ģimenei nesniegtais pašvaldības atbalsts un palīdzība, tostarp palīdzība bērna audzināšanā.

Tiesībsarga viedoklis par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā organizēto eksāmenu pēc darba laika

07.07.2014

Izvēloties iestājeksāmenu vai jebkuru citu centralizētu pārbaudījumu laiku, augstskolām ir tiesības ņemt vērā ne tikai konkrētā indivīda, bet arī citu studentu un sabiedrības intereses un noteikt visām iesaistītajām pusēm piemērotāko un pārbaudījumu mērķim un specifikai atbilstošāko laiku.

Tiesībsarga biroja atbilde Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolotājiem

02.07.2014

Tiesībsarga birojā elektroniskā veidā saņemts neparakstīts iesniegums „Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāju atbalsta vēstule skolas direktoram Andrim Priekulim saistībā ar divu skolēnu konfliktsituāciju 2013.gada decembrī”. 2.jūlijā Tiesībsarga birojs nosūtīja atbildes vēstuli, kurā nepiekrita skolotāju paustajam, ka direktora bezdarbība nav saskatāma.

Mājokļa īpašnieku un īrnieku tiesību samērošana

18.06.2014

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija 2014.gada 18.jūnija sēdē un 19.jūnija ārkārtas sēdē skata jautājumu par jaunā īpašnieka ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā un iespējamajiem risinājumiem mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanā.

Tiesībsargs uzstājas Saeimā sabiedrības veiksmīgas novecošanās izaicinājumiem veltītā konferencē

09.06.2014

Tiesībsargs Juris Jansons šodien, 9.jūnijā, uzstājas Saeimā sabiedrības veiksmīgas novecošanās izaicinājumiem veltītā konferencē.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam