Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 03.08.2015 | 14:52

Ieteikumi bērnu tiesību ievērošanai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētu un citu šāda veida pasākumu organizēšanā

03.08.2015

Tiesībsargs Juris Jansons, 03.08.2015. tiekoties ar izglītības ministri Mārīti Seili par bērnu tiesību ievērošanu XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, norādīja uz vairākiem aspektiem, kas būtu jāņem vērā šāda veida pasākumu organizēšanā bērnu tiesību ievērošanai.

Izglītības ministre Mārīte Seile un tiesībsargs Juris Jansons pārrunās bērnu tiesību ievērošanu XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

31.07.2015

2015.gada 3.augustā plkst. 11.00 Tiesībsarga birojā (Baznīcas ielā 25) tiksies izglītības ministre Mārīte Seile un tiesībsargs Juris Jansons. Amatpersonu tikšanās mērķis ir pārrunāt bērnu tiesību ievērošanu XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā un iespējamos soļus, lai pārkāpumi turpmāk neatkārotos. Tikšanās notiek pēc izglītības ministres iniciatīvas.

Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma ierosina lietu par uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanu

28.07.2015

2015. gada 27. jūlijā Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma ierosināja lietu „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 5.1 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Tiesībsargs gan pirms, gan pēc apstrīdētās normas pieņemšanas esot aicinājis Saeimu novērst trūkumus apstrīdētajā normā, jo tā nesamērīgi ierobežojot personu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Tiesībsarga viedoklis par tiesībām apspriest tiesā izšķiramus strīdus

24.07.2015

Kā uzsvērusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, tad, tiesai, pildot savus pienākumus, ir jābūt pilnīgi neatkarīgai gan no likumdevēja, gan izpildvaras, gan jebkādām interešu grupām. Taču tiesa nevar darboties vakuumā. Lai arī strīdi ir izšķirami tiesā, tas nenozīmē, ka tos nevar apspriest presē, speciālos žurnālos, laikrakstos vai sabiedrībā. Presei ir pienākums sniegt sabiedrībai nozīmīgu informāciju un sabiedrībai ir tiesības to saņemt. Šī tēze ir uzsvērta vēl daudzos citos Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos saistībā ar kriminālprocesa atspoguļošanu medijos. Turklāt Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir arī uzsvērusi, ja kritikas mērķis ir graut sabiedrības uzticību tiesai un nomelnot tiesnešus, tad ir pieļaujami stingri šādu izteikumu ierobežojumi, bet, ja kritikas mērķis ir piedalīties diskusijā par sabiedrībai nozīmīgu tēmu, tad tas nevar būt arguments par labu vārda brīvības ierobežošanai.

Tiesībsargs lūdz valdību skaidrot balsojumu pret ANO rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību”

20.07.2015

Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padome savā 29.sesijā 2015.gada 3.jūlijā pieņēma vēsturiski nozīmīgu rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību” (A/HRC/29/L.25). Ar to ANO ir apliecinājusi, ka ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, kurai ir tiesības būt aizsargātai no valsts un sabiedrības puses. Tiesībsargs lūdz valdību sniegt skaidrojumu, vai lēmums par balsošanu pret rezolūcijas pieņemšanu atbilst Latvijas Republikas Satversmei un citiem ģimenes jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem? Vai lēmums tika apspriests Saeimā un Ministru kabinetā? Ja, nē, kura institūcija (amatpersona) ir pieņēmusi šādu lēmumu? Un vai lēmums par balsošanu pret rezolūcijas pieņemšanu tika pieņemts Eiropas Savienības vārdā?

Tiesībsargs lūdz izvērtēt XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru rīcību un atbilstību ieņemamajiem amatiem

20.07.2015

Tiesībsargs lūdz ģenerālprokuroru uzsākt faktu, kas norāda uz bērnu tiesību pārkāpumiem, pārbaudi un izvērtēt atbildīgo amatpersonu rīcību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Savukārt, vadību tiesībsargs lūdz izvērtēt XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru rīcību un atbilstību ieņemamajiem amatiem.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam