Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 21.05.2015 | 17:14

Tiesībsargs un izglītības ministre pārrunā skolotāju atalgojuma reformu

21.05.2015

2015.gada 21.maijā tiesībsargs Juris Jansons tikās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai pārrunātu plānoto pedagogu darba samaksas reformu. Tiesībsargs no vairākām mācību iestādēm ir saņēmis kolektīvos iesniegumus, kuros pausta neapmierinātība ar gaidāmo reformu.

Tiesībsargs Juris Jansons un cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks pārrunā Latvijai aktuālus cilvēktiesību jautājumus

20.05.2015

2015.gada 20.maijā Tiesībsarga biroju apmeklēja Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Tikšanās laikā abas puses pārrunāja Latvijas cilvēktiesību aktualitātes. Tiesībsargs iepazīstināja ar savām prioritātēm, savukārt komisārs akcentēja sev nozīmīgās cilvēktiesību jomas. Viena no tēmām, ko abas puses pārrunāja, bija tiesībsarga institūcijas nostiprināšana Satversmē. Komisārs atzina, ka vispārpieņemta prakse ir ombudu jeb tiesībsarga institūcijas nostiprināt konstitūcijā.

Tiesībsargs lūdz ģenerālprokuroru uzsākt pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību aizsardzības jomā

18.05.2015

Tiesībsargs 18.05.2015. nosūtīja ģenerālprokuroram vēstuli ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību uzsākt pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību aizsardzības jomā: bērnu ievietošanu institucionālajā aprūpē bez tiesiska pamata (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta 31 daļā noteiktajam); bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā (pretēji Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta piektajā daļā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 44.panta otrajā daļā noteiktajam); uzvedības sociālās korekcijas programmu neizstrādāšanu (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta otrās daļas 7.punktā noteiktajam); bērnu atrašanās aprūpes iestādē nepārskatīšana (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta 31 daļā noteiktajam); bērnu namu vadītāju kā aizbildņu bezdarbību, nenodrošinot bērnu tiesības uz pilnvērtīgu attīstību (pretēji Civillikuma 255.pantā noteiktajam).

Tiesībsarga viedoklis par likumprojektu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums”

14.05.2015

Tiesībsargs pēc KNAB Sabiedriski konsultatīvā padomes lūguma 14.05.2015. sniedza viedokli par likumprojektu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums” no labas pārvaldības principa un no tā atvasināto principu aspekta. Labai pārvaldībai atbilst tāda prakse, kas valsts iedzīvotājiem rada pārliecība, ka: valsts pārvalde strādā sabiedrības interesēs, valsts pārvalde ir efektīva un valsts pārvalde negrauj sabiedrības uzticību valstij.

Rēzeknes 4.vidusskolas reorganizācijas procesā konstatēti vairāki sliktas pārvaldības piemēri

18.05.2015

Rēzeknes 4. vidusskolas reorganizācijas procesā skolēni ir uzlūkoti kā objekts, ar kuru rīkojas atbilstoši politiķu interesēm, nevis kā tiesību subjekts, kuram pašam ir savas tiesības un intereses. Turklāt lēmumu pieņemšanā par skolas reorganizēšanu piedalījušies domes deputāti, kas paši vienlaikus ir ieinteresētās personas, proti, ir citu skolu direktori.

Tiesībsargs skaidro pašvaldībām par bērnu tiesību nodrošināšanu bērnu namos un speciālās izglītības programmu pieejamību

14.05.2015

Tiesībsargs visām Latvijas pašvaldībām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai 11.05.2015. nosūtīja skaidrojošu materiālu par bērnu tiesību nodrošināšanu bērnu namos un speciālās izglītības programmu pieejamību. Līdz 30.10.2015. pašvaldībām ir jāinformē tiesībsargs par rekomendāciju izpildi.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam