Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 30.09.2015 | 16:42

Par bērnu tiesību ievērošanu Dziesmu svētku gaitā

30.09.2015

Latvijas Avīzē 29.09.2015. publicēts Vijas Kraujas raksts „Vai Dziesmu svētku nākotne apdraudēta?” Rakstā Saeimas deputāts un virsdiriģents Arvīds Platpers uzdod jautājumus – vai tiesībsarga vēršanās ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Dziesmusvētku organizēšanas laikā nav uzskatāma par bērnu pazemošanu? Vai netiek aizskartas viņu (bērnu) iegūtās pozitīvās emocijas?

Tiesībsargs Juris Jansons tiek ievēlēts Eiropas Ombudu institūta valdē

23.09.2015

Šodien, 21. septembrī Tiesībsargs Juris Jansons tika nominēts un ievēlēts Eiropas Ombudu Institūta valdē.

Tiesībsargs uzsāk pētījumu par vardarbības pret bērniem izplatību Latvijā

15.09.2015

Latvijas Republikas tiesībsargs no 2015.gada 15.septembra uzsāk visaptverošu pētījumu par vardarbības pret bērniem izpratni un situāciju Latvijā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot 5.-12.klašu skolēnu, vecāku un skolotāju viedokli par to, kas ir vardarbība pret bērnu, cik bieži un no kā bērni ir cietuši, kāda ir bijusi skolēnu, vecāku un skolotāju rīcība vardarbības gadījumā.

Vidusskolēnu „iesvētības” nedrīkst būt pazemojošas un bīstamas bērnu veselībai

10.09.2015

Latvijas Republikas tiesībsargs ir saņēmis informāciju par vairākās izglītības iestādēs īstenotu tradīciju – vidusskolēnu „iesvētībām” jeb 10. klašu uzņemšanu vidusskolā.

Par administratīvo atbildību informācijas par bērnu neatļautas izplatīšanas gadījumā

27.08.2015

2015.gada 27.augustā Tieslietu ministrijas organizētā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa darba grupas sēdē skatīs tiesībsarga priekšlikumus par administratīvo atbildību informācijas par bērnu neatļautas izplatīšanas gadījumā.

Ārlietu ministra atbilde par balsojumu pret ANO rezolūciju “Par ģimenes aizsardzību”

25.08.2015

Savā vēstulē Ārlietu ministrs uzsver, ka lēmums balsot „pret” rezolūciju pilnībā atbilst Latvijas Republikas Satversmei un citiem ģimenes lomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, jo saskaņā ar Satversme 91.pantu un 110.pantu valsts pienākums ir aizsargāt visas ģimenes un ģimenes locekļus bez jebkādas diskriminācijas. Taču, ņemot vērā to, ka rezolūcijā netiek atzīts fakts, ka eksistē dažādas ģimeņu formas, tās esošā redakcija ir tieši pretēja Satversmei, Latvijai saistošajām starptautisko tiesību normām un Latvijas normatīvajos aktos nostiprinātajām normām. Tomēr tiesībsargs vēlas vērst uzmanību, ka ANO rezolūcija „Par ģimenes aizsardzību” ir aicinājums valstij un sabiedrībai aizsargāt ģimeni, ievērojot tādus ANO dokumentus kā Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, Bērnu tiesību konvencija, Pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Pakts par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām un citus, kas Latvijai ir saistoši. Rezolūcijā nav ietverts jēdziena „ģimene” skaidrojums, kas ir pašsaprotami, ņemot vērā ANO dalībvalstu skaitu un to kultūras un tiesību telpas atšķirības.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam