Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 24.11.2015 | 13:38

Ja izglītības iestādes streika laikā strādās, tad jānodrošina bērnu pamatvajadzības

24.11.2015

Pedagogiem ir tiesības streikot un streika dienā izglītības iestādes var būt pilnībā slēgtas. Ja pedagogu streika laikā izglītības iestāde ir nolēmusi strādāt minimālā režīmā, tad izglītības iestādei ir jānodrošina bērnu pamatvajadzības – ēdināšanu un mazākajiem bērniem atpūtu pēc pusdienām.

Sākta reģistrācija Tiesībsarga 2015. gada konferencei

24.11.2015

Tiesībsargs aicina uz ikgadējo cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci, kas šogad norisināsies no 9. līdz 11.decembrim.

Konference “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”

04.11.2015

Tiesībsargs aicina uz konferenci “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”, ko Tiesībsarga birojs organizē sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Tiesībsarga vēstule Saeimai par Likumu par valsts budžetu 2016.gadam

05.11.2015

Tiesībsargs vairākkārtēji vērsies pie Saeimas un valdības ar lūgumu pārskatīt Tiesībsarga biroja budžetu, jo biroja darbinieku atalgojums būtiski atpaliek no līdzīga atalgojuma veicamo pienākumu un atbildības ziņā citās valsts institūcijās. Tiesībsargs uzskata, ka šobrīd netiek ņemti vērā viņa argumenti, kas acīmredzami norāda uz ilgstoši pastāvošo nevienlīdzīgo pieeju atlīdzības fondu noteikšanā valsts institūcijām un nevēlēšanos stiprināt Tiesībsarga biroja kapacitāti.

Pasaki paldies - piesaki nevalstisko organizāciju “Gada balvai personu ar invaliditāti atbalstam”!

27.10.2015

Vēl piecas dienas var pieteikt gada balvas saņemšanai nevalstiskās organizācijas, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti. NVO var pieteikt ikvienā no 7 nominācijām, nosūtot elektronisku pieteikumu uz e-pasta adresi nvobalva@tiesibsargs.lv līdz 30.oktobrim. Līdz šim visaktīvāk pieteiktas nevalstiskās organizācijas no Rīgas un Rēzeknes.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam