Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 09.06.2016 | 14:24

Pētījums "Partiju izslēgšana no pirmsvēlēšanu TV debatēm to maznozīmīguma dēļ"

06.06.2016

Reizi četros gados pilsoņiem ir tiesības vistiešāk noteikt savu likteni, ievēlot Saeimā tos tautas kalpus, kas vislabāk spēj pārstāvēt mūsu intereses un sekmēt valsts nākotni. Šīs tautas tiesības lemt par savu nākotni sastāda pašu pamatu demokrātiskas valsts iekārtai. Šo tiesību izmantošanā būtisku lomu spēlē pirmsvēlēšanu TV debates, kurās uzstājoties, partiju pārstāvji informē par savu politisko programmu, tādējādi ļaujot mums izdarīt informētu izvēli. Neskatoties uz to, ne visas partijas vienmēr tiek pieaicinātas debatēm, un nereti mēs redzam debates tikai starp partijām, kas jau šobrīd ir pārstāvētas Saeimā. Partijām ir jāpārvar noteikti popularitātes kritēriji, lai tiktu debatēt ar lielajām un atpazīstamajām partijām, taču bieži šī latiņa jaunajām partijām ir par augstu.

“Rīdzinieka kartes” cena gadā 775 euro apmērā nav atbilstoša tās izveidošanas mērķa sasniegšanai

01.06.2016

Tiesībsarga ieskatā grozījumi Noteikumos, kas paredz iespēju iegādāties “Rīdzinieka karti” par 775 euro gadā pirmšķietami nav atbilstoši labas pārvaldības principam, jo no Rīgas domes sniegtās informācijas nav skaidrs, kāpēc tiek noteikta šāda kartes cena, kādi nodokļu ieņēmumi tiek rēķināti sākotnējās summas ieguvē (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis?) un kāpēc kartes summa ir tieši puse no sākotnējās nodokļu ienākumu summas. Tāpat jāsecina, ka šāda “Rīdzinieka kartes” cena gadā 775 euro apmērā nav atbilstoša tās izveidošanas mērķa sasniegšanai, jo personas izdevumi nav līdzvērtīgi piedāvātājam labumam un personas visticamāk neizvēlēsies izmantot šo pakalpojumu. Iespējams šie grozījumi Noteikumos ir iestrādāti, lai formāli izpildītu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājumu izvērtēt iespēju “Rīdzinieka karti” par konkrētu samaksu atļaut iegādāties citām personu kategorijām, taču pēc būtības šis ierosinājums nav ieviests, jo piedāvā pakalpojumu, kas nemaz iedzīvotājiem nebūs pieejams un nebūs interesants tā dārdzības dēļ.

Informatīvs materiāls Latvijas valstspiederīgajām ģimenēm – kas jāzina vecākiem, dzīvojot Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā

02.06.2016

Likumu nezināšana nereti ir iemesls, kāpēc Latvijas ģimenes ar bērniem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā nonāk konfliktā ar attiecīgās mītnes valsts bērnu tiesību aizsardzības institūcijām. Likumi par vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem dažādās valstīs ir atšķirīgi. Lai informētu Latvijas valstspiederīgās ģimenes ar bērniem un aicinātu tās aktīvi iestāties par savām kā vecāku un bērnu tiesībām, ir izveidots informatīvais materiāls “4 lietas, kas jāzina vecākiem Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā vai Norvēģijā”.

Skaidrojums par nokrišņu ūdeņu novadīšanas maksu

24.05.2016

Maksa par nokrišņu ūdens novadīšanu būs paredzēta ne tikai Rīgā, bet arī citās pilsētās, piemēram, Jelgavā, t.i., vietās, kur nav nodalītas lietusūdeņu novadīšanas sistēmas un kanalizācijas notekūdeņu sistēmas.

Tiesībsargs noskaidros Biķernieku trases tuvumā dzīvojošo rīdzinieku viedokli par trases ietekmi

16.05.2016

Tiesībsargs no 17. līdz 31. maijam aptaujās Biķernieku trases tuvumā dzīvojošos iedzīvotājus par trases radītā trokšņa ietekmi uz šo cilvēku veselību, dzīves kvalitāti un labsajūtu, kā arī ietekmi uz viņu mājokli.

Kas sedz valstij piekritīgas bezmantinieka mantas apsaimniekošanas izmaksas?

13.05.2016

3 gadi un 7 mēneši bija nepieciešami valstij, lai tā beidzot saņemtos un samaksātu par valstij piekritīgas bezmantinieka mantas – dzīvokļa – apsaimniekošanas izdevumus un komunālos maksājumus kopā LVL 754.00 jeb 1073 eiro. Līdz tam ilgstoši “futbolējot” apmaksas pienākumu no vienas ministrijas uz citu. Pēc personas nāves, ja aizgājējam nav mantinieku, nelaiķa manta ir piekritīga valstij jeb nonāk valsts īpašumā.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam