Konferences „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā” materiāli

03.12.2015., Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”.

Zemāk zem konferences programmas pieejami konferences materiāli.

10:00 Dalībnieku reģistrācija
10:30-10:45 Konferences atklāšana
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs
Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

10:45-11:40 ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība Latvijā personu ar invaliditāti skatījumā
Moderators: Ivars Balodis
Raimonds Koņuševskis, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja vietnieks, pētījums “Personu ar invaliditāti aptauja”
Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs
Normunds Pīlips, Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājas vietnieks
Edgars Vorslovs, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents
Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” direktore
11:40-12:00 Diskusija

12:00-12:30 Pārtraukums

12:30-13:35 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un sabiedrība
Moderatore: Ineta Rezevska
Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja, pētījums “Latvijas iedzīvotāju aptauja par personu ar invaliditāti tiesībām”
Agita Lūse, sociālantropoloģe, Rīgas Stradiņa universitāte Komunikācijas fakultātes docente
Līga Stabulniece, SIA Rimi Latvija Personāla vadītāja
Elita Bernāte, Cēsu 2.pamatskolas speciālās izglītības skolotāja
13:35-14:00 Diskusija

14:00-15:00 Pusdienu pārtraukums

15:00-15:45 ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība pašvaldību skatījumā
Moderatore: Anete Ilves
Anete Ilves, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte, pētījums “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešana Latvijas pašvaldībās”
Jānis Zilvers, Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Malda Caune, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos
Ina Balgalve, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētājas vietniece
15:45-16:00 Diskusija


16:00-16:10 Kopsavilkums
Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs