Konflikts veikalā par mutes un deguna aizsega nelietošanu

Konkrētajā situācijā personai esot tikusi atteikta veikala apmeklēšana bez mutes un deguna aizsega, lai gan ģimenes ārsta izdota izziņa apliecinot, ka personai ir kustību traucējumi, kā rezultātā trūkst spēju mutes un deguna aizsega lietošanai un persona pati nevarot to uzlikt.

Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.44.punkts nosaka, ka mutes un deguna aizsegus sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās var nelietot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai. Tiesībsargam nav šaubu, ka tas, vai personai pastāv acīmredzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, ir atkarīgs tieši no ārsta-speciālista veiktā izvērtējuma, nevis apsarga, policijas vai kāda cita subjekta novērojumiem. Arī Veselības ministrija tiesībsargam apstiprināja, ka ģimenes ārsta izdota izziņa var būt apliecinājums tam, ka personai ir tiesības nelietot mutes un deguna aizsegu. Savukārt apsardzes vai policijas darbiniekam pilnvaras vērtēt personas veselības stāvokli nav un gadījumā, ja ir šaubas par izsniegtās izziņas pamatotību, to var attiecīgi vērtēt tikai Veselības inspekcija. Nepastāvot pamatotām aizdomām par izziņas patiesumu un kamēr netiek pierādīts pretējais, personai nevar tikt atteikta pakalpojuma izmantošana.

Ievērojot minēto, tiesībsargs ir vērsies pie “MAXIMA Latvija” SIA un aicinājis informēt un izglītot par minēto jautājumu savus darbiniekus, tostarp apsardzes darbiniekus, kas veic apsardzes pakalpojumus “Maxima” veikalos. Vienlaikus tiesībsargs aicina ikvienu pakalpojuma sniedzēju ievērot minētās atziņas un nodrošināt, ka personām ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kam par apliecinājumu var būt ģimenes ārsta izdota izziņa, netiktu nepamatoti atteikta pakalpojuma saņemšana dēļ mutes un deguna aizsega nelietošanas.”