Ministru prezidents apliecina gatavību atbalsta personas pakalpojuma ieviešanai

10. augustā tiesībsargs saņēma vēstuli no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa, kurā Ministru kabinets apliecināja gatavību atbalsta personas pakalpojuma ieviešanai. Jau ziņots, ka 7. jūlijā tiesībsargs vērsās pie Ministru prezidenta ar lūgumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem steidzami ieviest atbalsta personas pakalpojumu, kas sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanā.

Tiesībsargs vēstulē norādīja, ka 2022. gada aprīlī Ministru kabinetam tika iesniegts Labklājības ministrijas sagatavotais Konceptuālais ziņojums “Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu”. Pēc publiskās apspriešanas konceptuālais ziņojums tika nodots saskaņošanai atbildīgajās ministrijās, kur tas iestagnēja. Tiesībsargs aicināja Ministru prezidentu novērst tālāku kavēšanos un atbalstīt Konceptuālajā ziņojumā piedāvāto 2.A risinājuma ieviešanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2023. gadā.

Ministru prezidents vēstulē tiesībsargam apliecināja, ka Labklājības ministrija pašreiz strādā pie konceptuālā ziņojuma precizēšanas atbilstoši saņemtajiem iebildumiem un priekšlikumiem. Gaidāms, ka vienošanās par konceptuālā ziņojuma gala redakciju tiks panākta tuvākā mēneša laikā.

Ministru prezidents arī norādīja, ka Labklājības ministrija ir sagatavojusi līdzekļu pieprasījumu atbalsta personas pakalpojuma ieviešanai no 2023. gada 1. jūlija kā Labklājības ministrijas prioritāro pasākumu. Pieprasījums tiks izskatīts Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Skatīt Ministru prezidenta vēstuli tiesībsargam.