Nākamā Tiesībsarga konsultatīvās padomes veselības aprūpes jomā sēde notiks 5. novembrī

Nākamā Tiesībsarga konsultatīvās padomes veselības aprūpes jomā sēde notiks 5. novembrī, pulksten 15.00 Tiesībsarga birojā.

Konsultatīvās padomes locekļi lūgti līdz 1.novembrim iesūtīt viedokļus:

  • Kas ir veselības aprūpes minimums, kas valstij būtu jānodrošina ikvienam (principu līmenī) atbilstoši LR Satversmē un starptautiskajos tiesību aktos noteiktajam?
  • Kas steidzami jāmaina veselības aprūpes nozarē un kāpēc?

Pielikumā pievienots 1.sēdes protokols.