Nepilngadīgo ārzemnieku tiesību nodrošināšana

2016. gada 30. augustā Tiesībsarga birojā tika rīkota starpinstitucionālā sanāksme par nepilngadīgo ārzemnieku, kuri ir ieceļojuši Latvijas Republikā bez likumisko pārstāvju pavadības, tiesību nodrošināšanu, tai skaitā pieeju izglītībai.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Izglītības ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Ropažu bāriņtiesas, vidusskolas, kurā jaunietis mācās, kā arī nepilngadīga ārzemnieka audžumāte.

Starpinstitucionālās sanāksmēs dalībnieki konstatēja, ka attiecībā uz nepilngadīgo ārzemnieku tiesību nodrošināšanu valstī ir sistēmiskas problēmas, kuras ir nepieciešams steidzami novērst. Tādēļ tiesībsargs lūdz atbildīgajām iestādēm uzlikt par pienākumu novērst turpmāk minētas problēmas un nepilnības normatīvajā regulējumā. 

Vairāk informācijas pielikumā pievienotajā tiesībsarga vēstulē Ministru prezidentam.