Par personas datu publicēšanu internetā

Daudzos gadījumos – noziegumu atklāšanā, pazudušu cilvēku meklēšanā u.c. sabiedrības iesaiste ir svarīga, tomēr tiesībsargs atgādina, ka arī šādos gadījumos ir jārīkojas atbilstoši likumam. Vēl vairāk, ja tas skar bērnu tiesības. Bērnu dati ir uzskatāmi par īpaši aizsargājamiem.

Publiskajā telpā (piemēram, sociālajos tīklos) novērojams, ka daudzi iedzīvotāji dalās vai paši ievieto ierakstus vai bildes par bērnu izdarītiem iespējamiem likumpārkāpumiem vai pret bērnu izdarītiem pārkāpumiem. Tajos redzami bērni un skaidri saskatāmas viņu sejas. Tiesībsargs atgādina, ka foto un video materiāli ir jāiesniedz atbilstoši kompetencei – Valsts policijai un/vai bāriņtiesai.

Likums[1] noteic, ka:

“Aizliegts izplatīt personiski iegūto informāciju par bērnu, kurš kļuvis par nozieguma upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, kā arī tādu informāciju, kura bērnam varētu kaitēt tūlīt vai tālākā nākotnē.”


[1] Bērnu tiesību aizsardzības likuma 71. panta otrā daļa