Par piekļūstamību dokumentu noformēšanā

Vēršam uzmanību, ka no šī gada janvāra Tiesībsarga birojā gatavotos dokumentus formatē, ievērojot piekļūstamības prasības cilvēkiem ar redzes un uztveres ierobežojumiem. Tieši šādu norādi gan iedzīvotāji, gan valsts iestādes u.c. atradīs katra tiesībsarga oficiāli sūtītā dokumenta beigās.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Jau vairākus gadus viena no tiesībsarga prioritātēm komunikācijas jomā ir piekļūstama satura veidošana. Saturam ir jābūt ne tikai pieejamam – tādam, kas eksistē un ko teorētiski varētu patērēt, bet arī tādam, kam spēj piekļūt un uztvert ikviens – arī cilvēki ar īslaicīgām vai ilgstošām piekļuves vai uztveres grūtībām. Piekļūstamība nodrošina veiksmīgu digitālās satura un funkcionalitātes mijiedarbību, neraugoties uz tādiem ārējiem faktoriem kā lietotāju veselības stāvoklis, digitālā pratība, tehnoloģiju pieejamība u.c.

Kas izdarīts līdz šim?

Dokumentu noformēšana piekļūstamā formātā ir loģisks turpinājums paveikto darbu ķēdītē. Pirmais lielais solis šī mērķa sasniegšanā bija jaunas Tiesībsarga biroja mājaslapas izveide. Sadarbībā ar digitālās piekļūstamības ekspertiem veicām apjomīgu darbu, lai izstrādātu ikvienam ērti lietojamu struktūru un dizainu. Tāpat satura izstrādē ieviesām piekļūstamības vadlīnijās esošos principus, piemēram, alternatīvo tekstu pievienošanu attēliem un grafikām, subtitru pievienošanu videoklipiem, pietiekamu krāsu kontrastu un lietotājam draudzīgāko teksta formātu.

Prasa domāšanas maiņu

Visbeidzot, tiesībsargs aicina apzināties, ka piekļūstamības risinājumi ir vadlīnijas, ko gadu gaitā rūpīgi izstrādājušas organizācijas, kas strādā ar šīm tēmām, piemēram, Eiropas Invaliditātes forums. Daudzi no mums dokumentu noformēšanā ir pieraduši pie sev ērta burtu lieluma un fontiem, atstarpēm, teksta izkārtojuma utt., bet vai šāds saturs būs piekļūstams un jēgpilni uztverams tiem, kas to lasīs? Visdrīzāk, atbilde būs – ne vienmēr. Tiesībsargs atgādina, ka informācijai par cilvēktiesībām un to aizsardzības mehānismiem, bez šaubām, jābūt piekļūstamai ikvienam, jo, tikai zinot savas tiesības, cilvēks spēj tās aizsargāt.

Arī Tu vari veidot piekļūstamu saturu

Piedāvājam dažus viegli ieviešamus risinājumus ceļā uz piekļūstama satura veidošanu:

  • Rakstveida atbildēs izmanto12 lieluma vai lielākus burtus, ar 1,5 atstarpi starp rindām. Pēc nepieciešamības vai iesniedzēja lūguma izmanto dubulto atstarpi starp rindām un lielāku fontu.
  • Izmantot Sans Serif veidu burtus (Calibri, Aptos), bet izvairies no Serif veida burti (Times New Romans, Garamond, Perpetua, Cambria).
  • Tekstā neizmanto slīprakstu vai palielinātos burtus (PALIELINĀTIE BURTI). Lai izceltu kādu teksta daļu, izmanto treknrakstu (bold).
  • Tekstu līdzina nevis  vienmērīgi no kreisās un labo piemali (justify), bet tikai pa kreisi (align left).
  • Par dokumenta piekļūstamību vari pārliecināties: dokumenta augšējā rīkjoslā izvēloties sadaļu Review-Check accessibility (Pārskatīšana – Pārbaudīt pieejamību), tad attiecīgi izdarot labojumus, ko norāda programma.