Par rekomendācijām pacientu prioritizēšanai ārkārtas situācijā

2021. gada 12. februārī tiesībsargs saņēma vēstuli no Latvijas Ārstu biedrības  par rekomendācijām pacientu prioritizēšanai ārkārtas situācijas laikā. Biedrība lūdza tiesībsargu iepazīties ar rekomendācijām pacientu prioritizēšanai ārkārtas situācijas laikā un sniegt viedokli par to atbilstību tiesību aktiem. 

Tiesībsargs ir iepazinies un izvērtējis Latvijas Ārstu biedrības iesniegtās rekomendācijas un sniedz tālāk minēto viedokli.

Rekomendāciju saturs liecina, ka to mērķis ir sniegt vadlīnijas mediķu rīcībai situācijā, kad ir jāpieņem lēmums par ierobežotu intensīvās terapijas resursu sadali un prioritizēšanu konkrētiem pacientiem. Rekomendācijās ir noteikts, ka lēmumi par ierobežotu intensīvās terapijas resursu sadali dzīvībai bīstamās situācijās skar iesaistīto pacientu pamattiesības. Intervenci pamattiesībās apliecina arī rekomendāciju saturs, kas iekļauj intensīvās terapijas resursu sadales un pacientu prioritizācijas principus un kritērijus. Tie paredz iedalīt pacientus četrās grupās, lai noteiktu to piekļuves tiesības un kārtību intensīvās terapijas resursiem ārkārtas situācijā. Minētās pacientu šķirošanas rezultātā tiek ierobežotas atsevišķu pacientu grupu tiesības izmantot intensīvās terapijas resursus, kādas tās būtu normālos apstākļos. Pamattiesību ierobežošana ir pieļaujama tikai tad, ja to var leģitīmi attaisnot.

Ar Latvijas Ārstu biedrības vēstuli var iepazīties šeit
Ar tiesībsarga vēstuli Latvijas Ārstu biedrībai un Veselības ministrijai var iepazīties šeit