Par Tiesībsarga biroja darbinieku vizīti uz Latvijas-Baltkrievijas robežu

Reaģējot uz plašsaziņas līdzekļu izplatītajām ziņām par situāciju uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kā arī nevalstisko organizāciju agrāk sniegto informāciju par vairāku ārzemnieku grupu, kuru vidū ir mazaizsargātas personas, ilgstošu atrašanos uz valsts robežas bezpalīdzīgā stāvoklī, Tiesībsarga biroja darbinieki 2. septembrī apmeklēja Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) Daugavpils pārvaldi.

Vizītes laikā Tiesībsarga biroja darbinieki tikās un pārrunāja aktuālos jautājumus ar VRS Daugavpils pārvaldes priekšnieku, kā arī atsevišķu struktūrvienību – robežapsardzības nodaļu  un robežkontroles punktu – robežsargiem, kuri veic valsts robežas apsardzību, un kuru uzdevumus ir nepieļaut nelikumīgu personu ieceļošanu valstī. Vizītes laikā biroja pārstāvji tāpat apmeklēja atsevišķus valsts robežas posmus un robežzīmes ar Baltkrieviju, lai iepazītos un izvērtētu situāciju dabā.

Tika iegūta informācija, ka, lai gan valsts robežsargu pienākums ir atturēt cilvēku nelikumīgu ieceļošanu valstī, tomēr situācijās, kad persona robežu jau ir šķērsojusi, valsts robežsargi zina savu pienākumu izvērtēt, vai ieceļojušajai personai ir nepieciešams atbalsts, piemēram, apģērbs, ēdiens, vai neatliekamā medicīniskā palīdzība. VRS norādīja uz vairākiem gadījumiem, kad šāda palīdzība tika sniegta.

Tiesībsargs jau iepriekš ir norādījis, ka ārkārtējās situācijas laikā ir jāizvērtē individuālā situācija, īpašu uzmanību pievēršot gadījumiem, kad valstī ir ieceļojis nepilngadīgais bez pavadības vai kādas citas mazaizsargātas grupas pārstāvis.

Konteksts: 2021. gada 10. augustā Ministru kabinets  izdeva rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu atsevišķās administratīvajās teritorijās, ņemot vērā Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu. Ārkārtējā situācija ir izsludināta no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 10. novembrim Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadā, kā arī Daugavpilī. Kopš 2021. gada augusta uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju ir konstatētas vairākas grupas ar ārzemniekiem, kuriem Ieceļošanu valstī no Baltkrievijas liedz Valsts robežsardze sakarā ar reģionā izsludināto ārkārtējo situāciju, savukārt Baltkrievijas robežsargi liedz minētajām grupām atgriezties Baltkrievijā kā sākotnējās ieceļošanas valstī.