Pārrunā trauksmes cēlēju datu aizsardzības aspektus

Pirmdien, 4. jūlijā, tiesībsarga biroja speciālisti tikās ar Valsts kancelejas un Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, lai diskutētu par trauksmes cēlēju datu aizsardzības aspektiem.

Sarunā piedalījās tiesībsarga vietniece, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne, nodaļas vadītājas vietniece Gundega Bruņeniece, juridiskā padomniece Simona Krastiņa un Kristīne Pakārkle un Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītājas vietnieks Raimonds Koņuševskis.

Datu valsts inspekciju pārstāvēja direktore Jekaterina Macuka un juridiskās nodaļas vadītāja Evija Kreišmane. Valsts kanceleju – konsultante labas pārvaldības jautājumos Inese Kušķe un konsultante Asnate Sikorska.

Diskusijas gaitā tika pārrunāta Datu valsts inspekcijas loma trauksmes cēlēju datu aizsardzībai un tiesiskie mehānismi, ar kuriem trauksmes cēlējs var aizsargāt savas  pamattiesības uz personas datu neaizskaramību.

Tāpat tika skaidrota, kāda ir atbildība iestādei par trauksmes cēlēja personas datu aizsardzības pārkāpumu un kura institūcija ir pilnvarota veikt izvērtējumu par iestādes, iespējams, prettiesisko rīcību, izpaužot trauksmes cēlēja personas datus.

Tika uzklausīta arī Valsts kancelejas līdzšinējā pieredze attiecībā uz trauksmes cēlēju personas datu aizsardzības iespējamiem pārkāpumiem un to izskatīšanas kārtību.

Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka trauksmes cēlēju personas datu aizsardzība ir jāpilnveido un jāstiprina. Tāpat ir svarīgi, kāda sistēma ir izveidota konkrētajā iestādē, kas izskata trauksmes cēlēja iesniegumus.

Plašāk par trauksmes celšanu var lasīt mājaslapā https://trauksmescelejs.lv/