Pašvaldības zīdaiņus ievieto valsts institūcijā, nevis meklēt audžuģimeni vai aizbildni, jo tā ir lētāk un vienkāršāk

80 mazuļi vecumā no 0 līdz 2 gadiem, kas izņemti no savām bioloģiskajām ģimenēm, valsts svētkus pavadīs valsts sociālās aprūpes centros, nevis audžuģimenēs vai pie aizbildņa. Kaut gan Latvijā uz šodienu audžuģimenēs ir 83 brīvas vietas, lai pieņemtu bez vecāku gādības palikušos mazuļus, pašvaldību bāriņtiesas lēmušas šos bērnus ievietot valsts maizē. Iespējamais iemesls – par valsts sociālās aprūpes centriem maksā valsts, bet par audžuģimenēm attiecīgā pašvaldība, savukārt aizbildnis ir jāatrod un tas prasa darbu.

Par šiem un citiem bāriņtiesu pieļautiem rupjiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas konstatēti valsts sociālās aprūpes centros ievietotu no 0 līdz 2 gadu vecu bērnu lietās, tiesībsargs informēs preses konferencē šo piektdien, 11.novembrī plkst. 10.00 (Tiesībsarga birojā, Baznīcas ielā 25, 4.stāva zālē).

ANO Starptautiskajā ziņojumā par vardarbību pret bērniem (2006)[1] ir atzīmēts, ka institucionālā aprūpe atstāj nopietnu ietekmi uz bērniem, kas nereti ir saistīta ar potenciāli neatgriezeniskām sekām. Pētījumi pierāda, ka no katriem trim institucionālā aprūpē pavadītajiem mēnešiem mazs bērns savā attīstībā zaudē vienu mēnesi.[2]

“Atklātie gadījumi liecina, ka, visticamāk, lai ietaupītu pašvaldību resursus, tiek ziedota bērna pilnvērtīga attīstība – zīdaiņus ievieto valsts sociālās aprūpes centros, nevis audžuģimenēs vai pie aizbildņa, jo par valsts sociālās aprūpes centriem maksā valsts, bet par audžuģimenēm – attiecīgā pašvaldība, savukārt aizbildnis ir jāatrod un tas prasa darbu. Bet, kā zināms no tautas gudrības, – kas meklē, tas atrod! Tā viennozīmīgi ir īstermiņa, merkantila domāšana, jo šodien tā šķietami ieekonomētā nauda būs daudzkārt vairāk jāizdod, maksājot par šo bērnu sociālās korekcijas programmām, veselības un nereti antisociālas uzvedības radītajām sekām jau pavisam netālā nākotnē,” uzskata tiesībsargs Juris Jansons.

Preses konferencē uzstāsies tiesībsargs Juris Jansons, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa, Ģimeņu atbalsta centra koordinatore, Latvijas profesionālo audžuģimeņu biedrības “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne un Alternatīvās Bērnu aprūpes alianses vadītāja Linda Baļčūne.

“Lāčplēša diena lielākoties mums visiem asociējas ar patriotismu, varoņiem. Līdzīgi kā Andreja Pumpura eposā, ir gan labie, gan sliktie varoņi. Tos tad arī preses konferencē sauksim vārdos – kuras ir tās pašvaldību bāriņtiesas, kuras nepilda tām uzdoto un pārkāpj bērnu tiesības,” sola tiesībsargs.

Tiesībsargs jau 2011.gada ziņojumānorādīja, ka no bērnu tiesību un tiesisko interešu viedokļa aprūpei iestādē ir vairāki trūkumi: iestāde nevar kompensēt ģimenes vidi, kas ir pamats bērna pilnvērtīgai attīstībai; iestādē bērnam nav iespējams nodrošināt viena pastāvīga pieaugušā aprūpētāja klātbūtni, tādējādi bērnam nav iespējams atrast piesaistes personu un saņemt aprūpi atbilstoši savām vajadzībām.

 

[1] World report on violence against children, pieejams: http://www.crin.org/docs/UNVAC_World_Report_on_Violence_against_Children.pdf

[2]Pieejams: http://www.crin.org/docs/UNICEF_A%20call%20to%20action_cahier_web.pdf