Pēc tiesībsarga aicinājuma Rūjienā paplašina brīvpusdienu saņēmēju loku

Rūjienas novada pašvaldības dome ir izvērtējusi tiesībsarga priekšlikumu novērst atšķirīgu attieksmi pret mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu bērniem un lēmusi nodrošināt ar brīvpusdienām trūcīgu un daudzbērnu ģimeņu bērnus arī tad, ja viņi mācās citu novadu skolās.

Šāds lēmums ir spēkā no 1. aprīļa. Par iespēju saņemt brīvpusdienas vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem ir jāvēršas Rūjienas novada sociālajā dienestā.

Tiesībsargs aicina Rūjienas novada daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, kuru bērni mācās citu novadu skolās, izmantot savas tiesības saņemt brīvpusdienas.

Skaidrojums

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto Tiesībsarga biroja kompetenci iesniegt priekšlikumus, kas veicina bērna tiesību ievērošanu, tiesībsargs šī gada 17. februārī  vērsās Rūjienas novada domē un aicināja:

novērst atšķirīgu attieksmi pret mazāk aizsargātāko iedzīvotāju grupu bērniem, nodrošinot brīvpusdienas un pabalstu brīvpusdienām neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā bērns apgūst izglītību, ja ģimene atzīta par trūcīgu;

 

izvērtēt iespēju paredzēt atbalstu brīvpusdienu nodrošināšanai arī maznodrošināto ģimeņu bērniem.

 

Attiecīgi tiesībsarga norādījumu par atbalsta nodrošināšanu brīvpusdienām arī maznodrošināto ģimeņu bērniem Rūjienas novada dome ir pieņēmusi zināšanai.