Pēc tiesībsarga atzinuma Ministru kabinets uzdod grozīt izglītojamo atskaitīšanas kārtību no pirmsskolas izglītības programmām

Ņemot vērā tiesībsarga atzinumu pārbaudes lietā “Par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm”, Ministru kabinets 6. jūlija sēdē ir uzdevis Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 31. decembrim sagatavot grozījumus kārtībā, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, nosakot izglītojamo atskaitīšanas kārtību no pirmsskolas izglītības programmām.

Lai kontekstā ar bērna tiesību un interešu ievērošanu identificētu Ministru kabineta noteikumos paredzamos gadījumus, kādos izglītojamie tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības programmām, nepieciešama plaša diskusija nozares un valsts un pašvaldību institūciju līmeņos, teikts valdības atbildes vēstulē tiesībsargam.

Skaidrojums

Tiesībsarga atzinumā tika konstatēts, ka Ministru kabinets nav izpildījis tam ar likumu deleģēto uzdevumu noteikt bērnu atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības programmām kārtību, tā rezultāta lielā daļā pašvaldību ir spēkā bērnu tiesībām un interesēm neatbilstoši pamati bērnu atskaitīšanai no pirmsskolas izglītības programmas – piemēram, bērna atskaitīšana vecāku rīcības dēļ, bērna veselības stāvokļa vai uzvedības dēļ, vecāku nenokārtoto finansiālo saistību dēļ u.tml.

Tiesībsarga ieskatā bērnu tiesības uz izglītību tiek pārkāptas, jo gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs, gan arī pašvaldība kā pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs var noteikt tādus bērnu atskaitīšanas nosacījumus, kas neatbilst bērnu interesēm un tiesībām.

Tiesībsargs uzskata, ka valstī ir jābūt izstrādātai vienotai, uz bērnu interesēm balstītai audzēkņu atskaitīšanas kārtībai, kas nepieļautu pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāju rīcības brīvību atskaitīt bērnus no pirmsskolas izglītības iestādēm un tādējādi ierobežot bērnu tiesības uz izglītību.

 

Plašāka informācija pieejama šeit.
Ministru kabineta atbildes vēstule tiesībsargam pieejama šeit.