Pētījums Partiju izslēgšana no pirmsvēlēšanu TV debatēm to maznozīmīguma dēļ

Reizi četros gados pilsoņiem ir tiesības vistiešāk noteikt savu likteni, ievēlot Saeimā tos tautas kalpus, kas vislabāk spēj pārstāvēt mūsu intereses un sekmēt valsts nākotni. Šīs tautas tiesības lemt par savu nākotni sastāda pašu pamatu demokrātiskas valsts iekārtai. Šo tiesību izmantošanā būtisku lomu spēlē pirmsvēlēšanu TV debates, kurās uzstājoties, partiju pārstāvji informē par savu politisko programmu, tādējādi ļaujot mums izdarīt informētu izvēli. Neskatoties uz to, ne visas partijas vienmēr tiek pieaicinātas debatēm, un nereti mēs redzam debates tikai starp partijām, kas jau šobrīd ir pārstāvētas Saeimā. Partijām ir jāpārvar noteikti popularitātes kritēriji, lai tiktu debatēt ar lielajām un atpazīstamajām partijām, taču bieži šī latiņa jaunajām partijām ir par augstu.

Tiesvedības ceļā panākt partijas iekļaušanu TV debatēs ir teju neiespējami. Pie tam, jo objektīvāks atlases kritērijs, jo mazākas izredzes tiesvedībai. Lielu lomu spēlē mediju redakcionālā neatkarība, jo šobrīd tiem piešķirta liela rīcības brīvība debašu rīkošanā un kampaņu atspoguļošanā. Arī ECT atstāj dalībvalstīm lielu rīcības brīvību šādu jautājumu regulācijā, tādējādi šādu jautājumu izskatīšana ECT, visticamāk, beigsies ar pieteikuma nepieņemšanu.

 Lai gan vērojama pozitīva tendence politisko TV debašu rīkošanā un pašreizējā situācija Latvijā raksturojama kā laba, jānorāda, ka ar nelabvēlīgām sekām šobrīd saskaras jaunās partijas ar nelieliem finanšu līdzekļiem, jo tās tiek ierautas nelabvēlīgā likumsakarību aplī, kur tieši sākotnējais nozīmīgums ir izšķirošs turpmākai partijas attīstībai.

Pētījums  pievienots pielikumā.