“Piešķil savu empātiju!” – diskriminācijas izskaušanai veltīts raidījumu cikls

Sarunu ciklam izstrādāts attēls ar tekstu. Attēlā divas cilvēku galvas, virs kurām veidots simbols, kuru veido puse no sirds un puse, kas simbolizē smadzenes jeb prātu.Abi cilvēki savienoti savstarpēji un ar sirdi un smadzenēm ar vadiem, kam galos ir kontaktdakša. Simboliski - esam savstarpēji saistīti, jābūt empātiskiem. Vienai cilvēka galvai ir sarkana slīdpoga, otrai zaļa, parādot, ka vienam no cilvēkiem empātija ir 'ieslēgta', otram 'izslēgta'. Teksts: Raidījumu cikls "Piešķil savu empātiju!" Apakšā Tiesībsarga biroja logo, Eiropas Ekonomiskās zonas, Norvēģijas un Lihtenšteinas grantu logo.

2024. gads Tiesībsarga birojā nāk ar jaunumiem – izveidota Diskriminācijas novēršanas nodaļa. Lai arī ar diskriminācijas jautājumiem strādājam jau izsenis, redzam, ka aktualitāte nezūd. Cilvēki biežāk pievērš uzmanību, runā un cenšas risināt situācijas, kurās kādu diskriminē tāpēc, ka viņš ir kaut kādā veidā mazliet atšķirīgs no “lielā vairuma”. Mums tas nepatīk. Mēs zinām un esam pārliecināti, ka visi cilvēki savās tiesībās ir vienlīdzīgi. Diskriminācija nav pieļaujama. Cilvēka cieņa un tiesības visiem piemīt vienādā apmērā.

Gada sākums būs veltīts diskriminācijas tēmas apzināšanai, tēmas aktualizēšanai dažādos griezumos. “Piešķil savu empātiju!” – iepazīstinām ar līdz šim vēl nebijušu, daudzpusīgu, izglītojošu, pieņemšanu rosinošu desmit sarunu ciklu. Tajā dzirdēsi cilvēku pieredzes stāstus par to, kā viņi dzīvo pasaulē, kura mēdz cilvēkus neievērot, pasaulē, kura mēdz apsmiet vai baidīties no atšķirīgā, pasaulē, kurā trūkst izpratnes un pieņemšanas. Viņi runā, lai iedrošinātu citus runāt, viņi runā, lai parādītu, ka mēs visi – kaut mazliet atšķirīgi, tomēr esam līdzīgi, viņi runā, lai runātu arī Tu un iestātos par tiem, kuri reizēm nevar sevi aizstāvēt.

Lai sarunas padarītu interesantākas un tām iedotu mūsdienu piegaršu, lūdzām mākslīgajam intelektam ChatGPT, lai padalās ar populārākajiem stereotipiem par dažādām diskriminācijas pazīmēm. Pēcāk no šiem stereotipiem atvasinājām jautājumus, uz kuriem lūdzām atbildes mūsu viesiem. Sarunas ir interesantas, palīdz sajust, ieraudzīt, sadzirdēt, aizdomāties par negatīvo attieksmi, kura sabiedrībā ir dziļi iesakņojusies un bieži vien pat absurda. Visu sarunu vadītāja ir sabiedriski aktīvā, mērķtiecīgā, sirsnīgā topošā juriste Patrīcija Anna Vavilova, taču katrā tēmā pievienojas divi cilvēki, tātad divas – reizēm līdzīgas, reizēm ļoti atšķirīgas – pieredzes. Kas īpaši svarīgi – sarunas nav par kādiem citiem cilvēkiem, sarunas ir ar cilvēkiem. Kopīgi piešķilsim Tavu empātiju par tādām diskriminācijas pazīmēm kā psihiskie traucējumi, tautība, vecums, valoda, dzirdes traucējumi, seksuālā orientācija, redzes traucējumi, dzimums, reliģija un sociālais stāvoklis.

Tavai vērībai! Mēs kategoriski iebilstam pret jebkādiem aizskarošiem komentāriem, diskusija ir vēlama, viedokļi un pieredzes var atšķirties. Agresīvu, naidu kurinošu komentāru gadījumā komentārus (Facebook, Twitter, Youtube kontos) dzēsīsim. Cienīsim viens otru!

Seko mūsu jaunumiem un piešķil savu empātiju!

Apkopots materiāls ar līdz šim publicētajām epizodēm pieejams resursu datu bāzē.

#PiešķilSavuEmpātiju

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) kopā ar septiņu Eiropas Savienības valstu nacionālajām cilvēktiesību institūcijām (NHRI) un Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīklu (ENNHRI) īsteno reģionālo projektu, lai atbalstītu nacionālās cilvēktiesību institūcijas pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ar EEZ un Norvēģijas reģionālās sadarbības grantu fonda starpniecību. Projekta nosaukums: “Atbalsts nacionālajām cilvēktiesību iestādēm pamattiesību un tiesiskuma aspektu uzraudzībā” (Nr. 2018-1-1440)