Rakstu konkurss “Ļauj cilvēktiesībām runāt!”

Tiesībsarga birojs sadarbībā ar cilvēktiesības.info rīko rakstu konkursu, kurā aicināti piedalīties akreditētās bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību studiju programmās studējošie, kā arī praktizējošie juristi, kuri dzimuši pēc 1990.gada 1.janvāra.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu rakstu. Rakstam nedrīkst būt vairāk par vienu autoru. Raksta ieteicamais garums ir 1500-2000 vārdi, neieskaitot atsauces. Darbam jābūt noformētam atbilstoši pievienotā pielikuma noteikumiem.

Konkursa trīs labāko darbu autori saņems naudas balvas 150, 100 un 50 eiro apmērā, bet seši labākie raksti tiks publicēti portālā www.cilvektiesibas.info. Tiks piešķirta arī Tiesībsarga atzinība.

Izvērtējot darbus, tiks ņemts vērā:

  • tēmas aktualitāte Latvijas kontekstā;
  • tēmas aktualitāte pašreizējo aktuālāko starptautisko notikumu kontekstā;
  • temata izklāsta skaidrība;
  • tiesību avotu un to analīzes precizitāte;
  • valodas un interpunkcijas lietojums.

Rakstus iespējams iesniegt līdz 2022. gada 1. augustam, iesūtot tos uz madara@baltichumanrights.org. Darbus izvērtēs cilvektiesibas.info redaktori un Tiesībsarga biroja pārstāvji. Uzvarētāju pasludināšana notiks 2022. gada 10. augustā.

Cilvēktiesības.info portāla pamatideja ir informēt par Latvijai nozīmīgiem cilvēktiesību jautājumiem nacionālā, reģionālā un starptautiskā mērogā. Portāla mērķis ir veicināt interesi un izpratni par aktuāliem un vispārīgi svarīgiem cilvēktiesību jautājumiem un tas ir domāts plašam lietotāju lokam: gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādājošiem profesionāļiem, kuri ikdienā saskaras ar cilvēktiesību piemērošanu, žurnālistiem, noteiktu jomu studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā. 

Konkursu organizē Baltic Human Rights Society un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī EEZ/Norvēģijas grantu programma.