Satversmes papildināšanu ar jaunu nodaļu „Tiesībsargs” darba grupa skatīs 12.maijā plkst. 15.00

Tiesībsargs Juris Jansons ir aicinājis Saeimu izskatīt priekšlikumu papildināt Satversmi ar jaunu nodaļu “Tiesībsargs”. Tiesībsarga priekšlikumu Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš ir nodevis darba grupai  Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai. Darba grupas vadītājs – deputāts Ringolds Balodis. 12. maijā, plkst.15.00 Saeimas Sarkanajā zālē tiesībsargs iepazīstinās darba grupu ar iesniegtajiem priekšlikumiem.

 

Priekšlikumu izstrādē tiesībsargs ir konsultējies ar plašu tiesību ekspertu loku – Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egīlu Levitu, bijušo Eiropas Cilvēktiesības tiesas tiesnesi, Satversmes tiesas tiesnesi  profesori Inetu Ziemeli, Latvijas Universitātes asociēto profesoru Artūru Kuču un docentu Jāni Plepu, bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri, Brokas (Kanādā) universitātes asociēto profesoru Juri Dreifeldu un Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks Reinis Bērziņš. Kopumā eksperti vienoti atzina nepieciešamību tiesībsarga institūcijas statusu nostiprināt Satversmē, atvēlot tam atsevišķu nodaļu.