Satversmes tiesa spriedumā piekrīt tiesībsarga prasījumam un atzīst, ka GMI pabalsta apmērs neatbilst Satversmei

Šodien, 25.jūnijā, Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā par garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa neatbilstību Satversmei. Pieteikumu tiesā iesniedza tiesībsargs.

Tiesībsargs Juris Jansons pauž gandarījumu, ka sociālo un ekonomisko tiesību jomā Latvijā ir noticis būtisks pavērsiens. Satversmes tiesa ir pieņēmusi vēsturisku spriedumu, kas ietekmēs vismazāk aizsargāto Latvijas iedzīvotāju labklājību.

Tiesībsarga ieskatā ļoti vērtīgi, ka Satversmes tiesa kompleksi skatījās uz sociālā atbalsta sistēmu Latvijā, kas pirmsšķietami šķiet pietiekoša, jo kvantitatīvi ir it kā daudz pabalstu, ko trūcīgas personas teorētiski varētu saņemt, bet realitātē tie nav nedz kādos aprēķinos balstīti un strukturēti, nedz atbilstoši sociālajai realitātei.

Satversmes tiesas spriedums atzīst ne tikai esošā GMI apmērā neatbilstību Satversmei, bet arī uzliek par pienākumu Saeimai un valdībai pārskatīt un izveidot pamatotu, aprēķinos un ekonomiskā realitātē balstītu GMI apmēra metodoloģiju.

Tiesa arī atzina, ka pamattiesības nevar tikt atstātas valdības un pašvaldību politiskai izlemšanai.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, 2019.gadā Latvijā bija 41 522 trūcīgas personas. Savukārt 17 249 personas bija GMI saņēmēji, no kuriem bērni – 3165, personas ar invaliditāti – 3097 un vecuma pensijas personas – 2819. Vidējais GMI pabalsta apmērs vienai personai 2019.gadā bija 42,79 eiro mēnesī.

 

Papildu informācija:

Tiesībsarga runa, uzrunājot Satversmes tiesu lietas izskatīšanā pieejama šeit

 

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesā par GMI neatbilstību Satversmei pieejams šeit. 

 

Valdības atbildes vēstule tiesībsargam par GMI pieejama šeit.

 

Tiesībsarga vēstule valdībai par GMI  pieejama šeit.