Sociālo tiesību pienācīgs minimums (diskusijas prezentācija)

Tiesībsargs Juris Jansons 2016.gada 28.jūlijā 13.Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā uzstājās ar runu “Sociālo tiesību pienācīgs minimums”.

Runas prezentācija skatāma pielikumā.