Tiesībsarga atbilde Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atklātajai vēstulei

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atklātajā vēstulē pausts satraukums par pēdējā laikā masu medijos izskanējušo bāriņtiesu darba kritiku.

Atbildē asociācijai tiesībsargs norāda, ka Tiesībsarga birojā ik gadu visvairāk iesniegumu bērnu tiesību jomā tiek saņemts par bērna tiesībām uzaugt ģimenē, t.i., tiesībām netikt šķirtam no saviem vecākiem bez tiesiska pamata.

Pārliecinoši lielākajā skaitā pārbaudes lietu pārkāpums bāriņtiesas rīcībā nav konstatēts – konkrētajos apstākļos ir bijis tiesisks pamats bērna šķiršanai no ģimenes. Vienlaikus secināms, ka bāriņtiesas lēmuma par bērna šķiršanu no ģimenes vai pārtraukto aizgādības tiesību neatjaunošanu patiesais cēlonis ir iepriekš ilgstošā laika periodā neveikts sociālais darbs ar ģimeni – ģimenei nesniegtais pašvaldības atbalsts un palīdzība, tostarp palīdzība bērna audzināšanā.

 

Pilns tiesībsarga atbildes teksts Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai pievienots pielikumā.