Tiesībsarga atbilde uz iedzīvotāju 2021. gada 12. oktobra petīciju par ierobežojumiem darba tiesiskajās attiecībās Covid-19 pandēmijas apstākļos

Tiesībsargs ir sagatavojis atbildes vēstuli uz iesniegumu, kas Tiesībsarga birojā ir saņemts no vairākiem simtiem Latvijas iedzīvotāju. Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, gadījumā, ja atbildes sniegšana uz katru iesniegumu prasītu nesamērīgu iestādes resursu patēriņu, to iestāde var publicēt tās mājaslapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Vēstule skatāma pielikumā.