Tiesībsarga biroja atbilde Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolotājiem

Tiesībsarga birojā elektroniskā veidā saņemts neparakstīts iesniegums “Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotāju atbalsta vēstule skolas direktoram Andrim Priekulim saistībā ar divu skolēnu konfliktsituāciju 2013.gada decembrī”.  2.jūlijā Tiesībsarga birojs nosūtīja atbildes vēstuli, kurā nepiekrita skolotāju paustajam, ka direktora bezdarbība nav saskatāma.

Par 2013.gada decembrī notikušo vardarbības gadījumu Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā Tiesībsarga birojā tika ierosināta un izskatīta pārbaudes lieta Nr.2013 – 170 – 2A (anonimizēts atzinums pieejams Tiesībsarga biroja mājaslapā sadaļā “Atzinumi”).