Tiesībsarga biroja pārstāvji izglītos jauniešus “Dzīvei gatavs” lekcijās visā Latvijā

Skolu programmā “Dzīvei gatavs” šajā mācību gadā Tiesībsarga biroja eksperti stāstīs visu reģionu skolu jauniešiem par pilsonisko līdzdalību un vēlēšanām, tiesību lasītprasmi, vārda brīvību un naida runu, kā arī par cilvēku tirdzniecības riskiem un kā no tiem izvairīties. Tiesībsargs ir gandarīts, ka jau šobrīd vērojama ļoti liela skolu interese par piedāvātajām lekcijām.

“Ar lielu nepacietību gaidu tikšanos ar jauniešiem visā Latvijā, lai sniegtu zināšanas, kas var palīdzēt gan profesijas izvēlē, gan vienkārši ikdienā kā atbildīgiem un zinošiem savas valsts iedzīvotājiem,” uzsver tiesībsarga vietniece, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne.

Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka skolēnus īpaši interesē tēmu praktiskais pielietojums, kā dzīvē šīs zināšanas viņiem var noderēt. Tāpēc arī nodarbībās speciālisti vairāk stāsta par  praktiskiem gadījumiem un piemēriem, ko būtu vērtīgi uzzināt tieši skolas vecuma jauniešiem.

Šajā mācību gadā Tiesībsarga biroja pārstāvji piedāvās šādas lekcijas:

  • Juridisko tekstu lasīšana (10.-12. klasei) – par normatīvajiem aktiem, kur tos meklēt un kā piemērot ikdienas situācijās, attīstot savu tiesību lasītprasmi
  • Vārda brīvība un naida runa (10.-12. klasei) –  par tiesībām uz vārda brīvību, to nozīmi un robežām
  • Vēlēšanu pratība (11.-12. klasei) – par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Tas ir īpaši būtiski, tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām
  • Kā nekļūt par cilvēku tirdzniecības upuri?  (7.-9. klasei) – par cilvēku tirdzniecības dažādajiem veidiem un savu tiesību aizsardzības mehānismiem.  Šī lekcija sadarbībā ar Ārlietu ministriju tiks piedāvāta arī profesionālo skolu audzēkņiem.  

Aizvadītajā mācību gadā Tiesībsarga biroja speciālisti skolu programmas “Dzīvei gatavs” laikā pasniedza 38 vieslekcijas, kurās kopumā piedalījās 911 skolēni no dažādiem Latvijas reģioniem.

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” lekcijās un ekskursijās dažādu jomu eksperti sniedz priekšstatu par to, kā skolā gūtās zināšanas izmantot dažādās dzīves situācijās un profesijās. Plašāka informācija pieejama programmas “Dzīvei gatavs” mājaslapā.