Tiesībsarga komentārs pārbaudes lietā

Tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu, kuras pamatā bija kādas Jelgavas novada pašvaldības darbinieces iesniegums par ilgstošu un sistemātisku bosingu, neētisku komunikāciju un rīcību gan pret viņu, gan citiem domes darbiniekiem no Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa puses. Izskatot pārbaudes lietu, tiesībsargs ņēma vērā arī papildus saņemto Jelgavas novada pašvaldības darbinieku kolektīvo iesniegumu, kuru bija parakstījuši 38 darbinieki un kas saturēja iesniedzējas apgalvojumus apliecinošu un vienlaikus pastiprinošu papildu informāciju.

Tiesībsargs konstatēja neētisku, aizvainojošu, cieņu pazemojošu un uz vardarbību vērstu komunikāciju, tostarp nevēlamu seksuāla rakstura verbālu komunikāciju, un bosingu no domes priekšsēdētāja puses. Tiesībsargs atzina, ka komunikācijas stils, valoda un izturēšanās iesniedzējas aprakstītajās un ar audioierakstiem apstiprinātās situācijās, ir nesavietojama ar pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam atbilstošu komunikācijas kultūru un saskarsmes prasībām.  Šāda komunikācija pārkāpj ne tikai pašvaldības iekšējās morālās un ētiskās normas, bet arī sabiedrībā pieņemtās normas un aizskar ar Satversmi aizsargāto cilvēka cieņu un godu.

Tiesībsargs konstatēja faktus un apstākļus, kas kopumā liecina, ka domes priekšsēdētājam nebija vēlēšanās veidot lietišķu, konstruktīvu un uz sadarbību orientētu profesionālo sadarbību ar iesniedzēju un apliecina viņa vēlmi atbrīvoties no viņas kā no nevēlamas darbinieces.

Ņemot vērā pārbaudes lietā secināto, tiesībsargs aicināja Jelgavas novada pašvaldības domes deputātiem vērtēt deputāta Madara Lasmaņa kā domes priekšsēdētāja uzvedību un rīcību Ētikas komisijā atbilstoši pašvaldības ētikas normām.