Tiesībsarga konsultatīvās padomes veselības aprūpes jomā trešā sēde

Otrdien, 3. decembrī, pulksten 15.00, notiks Tiesībsarga konsultatīvās padomes veselības aprūpes jomā trešā sēde.

Uz konsultatīvās padomes trešo sēdi padomes locekļiem lūgts sagatavot un iesūtīt viedokļus par sekojošo:

1. principu līmenī definēt minimālo veselības aprūpes apmēru;

2. ārstniecības personām lūgts norādīt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi, viņuprāt, valstij jāsniedz bez maksas un kādi varētu būt ar pacientu līdzmaksājumu;

3. juristiem lūgts norādīt, kas neatbilst Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem principiem.

 

Pielikumā pievienots konsultatīvas padomes 2.sēdes protokols.