Tiesībsarga viedoklis par likumprojektu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums”

KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome, lemjot jautājumu par likumprojekta “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums” virzību, lūdza Tiesībsarga likumā noteiktās kompetences ietvaros sniegt viedokli par šo likumprojektu.

Tiesībsargs likumprojektu “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums” vērtēja tikai un vienīgi no labas pārvaldības principa un no tā atvasināto principu aspekta. Vērtējot likumprojektu, tas analizēts no trīs aspektiem:

1)   kā KNAB darbība ir noregulēta šobrīd un kādas sekas šis regulējums izraisa gan no tiesiskās skaidrības viedokļa, gan no sabiedrības interešu viedokļa;

2)   kā vajadzētu būt noregulētai KNAB darbībai, ņemot vērā starptautiskajos dokumentos nostiprinātās prasības;

3)  vai šis likumprojekts principiāli uzlabos esošo situāciju un vai tajā ir ņemts vērā starptautiskais noregulējums, pielāgojot to Latvijas valsts pārvaldes īpatnībām.