Tiesībsarga vieslekcijas programmā “Dzīvei gatavs” noklausījušies gandrīz 1000 skolēnu

Aizvadītajā mācību gadā Tiesībsarga biroja speciālisti skolu programmas “Dzīvei gatavs” laikā pasnieguši 38 vieslekcijas, kurās kopumā piedalījušies 911 skolēnu no dažādiem Latvijas reģioniem. 9.-12.klašu skolēni tika izglītoti par tēmām, kas var būt noderīgas gan ikdienas situācijās, gan turpmākajā profesionālajā izaugsmē.

Tiesībsargs piedāvāja nodarbības par vēlēšanu pratību, kuru laikā skolēni uzzināja par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Juridisko tekstu lasītprasmes nodarbībā skolēni guva priekšstatu par normatīvajiem aktiem, kur tos meklēt un kā piemērot ikdienas situācijām, attīstot savu tiesību lasītprasmi. Savukārt datu aizsardzības nodarbībā skolēni apguva personas datu aizsardzības pamatprincipus un uzzināja, kā aizsargāt savus datus.

Tiesībsarga biroja speciālisti saņēmuši ļoti augstu novērtējumu arī skolotāju vidū: “Uzzinātais lekcijās noderēs politikas un tiesību stundās, kā arī palīdzēs pirmajā vēlēšanu pieredzē. Noderīgas lekcijas ar praktiskiem piemēriem, kuras noteikti ieteikšu kolēģiem sociālo zinību mācību stundu dažādošanai.”

Tiesībsarga biroja pārstāvji, vadot nodarbības novēroja/secināja, ka skolēni bija ļoti priecīgi par atsāktajām klātienes lekcijām. Iespēja redzēt lektoru klātienē ir neatsverams elements veiksmīgas komunikācijas veidošanai. Lai gan attālinātai saziņai ir savas priekšrocības, tomēr nodarbību produktivitāte klātienē ir lielāka.

Tāpat audzēkņus īpaši interesē tēmu praktiskais pielietojums, kā dzīvē šīs zināšanas viņiem var noderēt un ko dot. Līdz ar to nodarbības speciālisti vairāk fokusēja uz praktiskiem gadījumiem un piemēriem, pielāgojot tos konkrētajai auditorijai.

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijās, tiešsaistes nodarbībās vai uzņēmuma ekskursijas laikā sniedza priekšstatu, kā viņu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Plašāka informācija mājaslapā https://www.dziveigatavs.lv/