Tiesībsarga ziņojumi par cilvēktiesību nodrošināšanu sociālās aprūpes centros

Viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību. Tādēļ arī par vienu no prioritātēm tiesībsargs 2018.gadā izvirzīja veicināt senioru tiesību aizsardzību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Šī iemesla dēļ Tiesībsarga biroja darbinieki 2018.gadā bez iepriekšēja brīdinājumu apmeklēja vairākus sociālās aprūpes centrus.

Šeit varat iepazīties ar trīs tiesībsarga sagatavotajiem ziņojumiem un pansionātu atbildes vēstulēm.

 

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Engures novada domes pansionātā „Rauda”, kā arī pansionāta atbilde uz ziņojumu.

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/01_zinojums_rauda_1542958986.pdf

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/02_atbilde_uz_zinojumu_1542959052.pdf

 

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā „Zemgale”. Pievienotas arī pansionāta un pašvaldības atbildes uz ziņojumu.

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/01_zinojums_zemgale_1542962648.pdf

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/02_pansionata_atbilde_1542962695.pdf

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/03_pasvaldibas_atbilde_1542962738.pdf

 

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Pļaviņu novada domes sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”. Pievienota arī pansionāta atbilde uz ziņojumu.

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/01_zinojums_plavinas_1542963372.pdf

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/atzinumi/02_atbilde_1542964168.pdf