Tiesībsargs aicina Saeimu informēt par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā

Tiesībsargs līdz šī gada 24. novembrim lūdz Saeimu informēt par jautājuma virzību saistībā ar tiesībsarga priekšlikumu novērst konstatētos trūkumus Valsts sociālo pabalstu likumā, veicot grozījumus tajā.

Skaidrojums

Šī gada 27. aprīlī tiesībsargs nosūtīja Saeimai vēstuli, kurā norādīts uz trūkumiem Valsts sociālo pabalstu likumā, kas rada nevienlīdzīgu attieksmi starp personām, kam Latvijā piešķirts bēgļa statuss, un personām, kam Latvijā piešķirts alternatīvais statuss. Lai novērstu nepamatoti atšķirīgo attieksmi, Saeimai tika lūgts veikt grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā un 4. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā: “Tiesību uz valsts sociālajiem pabalstiem nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Tiesības saņemt šai likumā minētos pabalstus ir personām, kuras uzturas Latvijas Republikā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Latvijas Republikā.”

Pamatojoties uz Tiesībsarga likumā noteikto, Saeima tika aicināta izvērtēt tiesībsarga priekšlikumu un šī gada 27. aprīļa vēstulē konstatētos trūkumus Valsts sociālo pabalstu likumā novērst līdz šī gada 1.septembrim.