Tiesībsargs aicina skolas pieteikties “Dzīvei gatavs” lekcijām

Skolu programmā “Dzīvei gatavs” šajā mācību gadā Tiesībsarga biroja eksperti stāstīs skolu jauniešiem par pilsonisko līdzdalību un vēlēšanām, datu aizsardzību, iecietības veicināšanu, vārda brīvību un naida runu, kā arī par cilvēku tirdzniecības riskiem un kā no tiem izvairīties.

Septembris Tiesībsarga birojā izsludināts par pilsoniskās līdzdalības mēnesi, tāpēc šomēnes arī skolēnu izglītošanā galvenais uzsvars ir stāstīt par iesaistīšanos sabiedriskos procesos, tai skaitā par piedalīšanos vēlēšanās.

Šajā mācību gadā Tiesībsarga biroja pārstāvji piedāvās šādas lekcijas:

  • tēma “Vēlēšanu pratība” mācību stundā “Sociālās zinības” 11.-12.klasei;
  • tēma “Datu aizsardzība” mācību stundā “Psiholoģija” 10.-12.klasei;
  • tēma “Kā nekļūt par cilvēku tirdzniecības upuri?” mācību stundā “Sociālās zinības” 7.-9.klasei.

Papildus minētajām tēmām tuvākajā laikā būs iespēja pieteikties arī lekcijām par iecietības veicināšanu sabiedrībā, vārda brīvību un naida runu. Pieteikšanās vieslekcijām programmas “Dzīvei gatavs” mājaslapā: https://dziveigatavs.lv/nodarbibas.

Skolu programmas “Dzīvei gatavs” lekcijās un ekskursijās dažādu jomu eksperti sniedz priekšstatu par to, kā skolā gūtās zināšanas izmantot dažādās dzīves situācijās un profesijās.