Datu aizsardzība

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Identificējama persona ir tāda, kuru var atpazīt pēc identifikatora, piemēram, vārda, uzvārda, personas koda, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatora vai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Ja personas dati ir kāda uzņēmuma/organizācijas rīcībā, šai personai ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt tos izlabot, kā arī pieprasīt, lai dati tiek dzēsti, piemēram, ja uzņēmuma rīcībā esošie dati vairs nav vajadzīgi vai ja dati tikuši izmantoti nelikumīgi (tiesības tikt aizmirstam).

Piemērs: Apsūdzētās personas dati kopā ar lietas materiāliem tika izsniegti citām kriminālprocesā iesaistītajām personām, tādējādi tika izpausti dati par cilvēka veselības stāvokli. 

Tiesību akti

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus