Tiesībsargs: Arī sporta pārraidēs cilvēkiem ar redzes invaliditāti ir tiesības saņemt informāciju sev saprotamā veidā

Tiesībsargs aicina Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio portālu “Lsm.lv” un VSIA “Latvijas Televīziju” nodrošināt sporta pārraižu pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem viņiem saprotamā veidā.

Tiesībsargs ir saņēmis cilvēka ar redzes invaliditāti iesniegumu, kurā norādīts, ka persona redzi ir zaudējusi samērā nesen, tomēr vēlas turpināt skatīties sporta pārraides televīzijā, īpaši Olimpiskās spēles un saņemt informāciju atbilstoši savām vajadzībām.

Skaidrojums

Tiesībsargs vērš uzmanību – saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām šiem cilvēkiem ir jānodrošina pieeja informācijai vienlīdzīgi ar citiem cilvēkiem. Minētais pienākums attiecas uz visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumu publiski, tai skaitā uz sabiedriskajiem medijiem.  

Tiesībsargs norāda, ka cilvēkiem ar redzes traucējumiem (gan personām ar invaliditāti, gan senioriem)  uztvert uz ekrāna notiekošo palīdz pēc iespējas precīzāks situācijas apraksts. Piemēram, ja redzīgs cilvēks redz ekrānā sportistu un var izlasīt vārdu, uzvārdu un citu informāciju titros un paralēli klausīties diktora runāšanu par ar sportu nesaistītiem jautājumiem, tad cilvēkam ar redzes traucējumiem šāda informācija neko neizsaka. Lai nodrošinātu cilvēku ar redzes traucējumiem tiesības uz informāciju, priekšstatu par notiekošo uz ekrāna rada sporta komentētāja teikums par to, ka persona X gatavojas/dodas uz startu, trasē persona Y patraucās garām personai Z, personai M ir pagaidām ceturtais labākais laiks trasē utml. Arī komandu spēlēs personas ar redzes invaliditāti novērtē informāciju par to, pie kā ir bumba/ripa. 

Atsevišķu cilvēku ar redzes traucējumiem ieskatā, labākais hokeja komentētājs ir jau mūžībā aizgājušais Mariss Andersons. Līdz ar to tiesībsargs aicina sabiedriskos medijus informēt sporta komentētājus – ja kāds vēlas uzlabot savas prasmes sporta ilustrēšanā cilvēkiem ar redzes traucējumiem saprotamā veidā, noskatīties ierakstus ar Marisu Andersonu.

Tiesībsargs aicina sporta komentētājus iepazīties ar šo informāciju un veidu, kā var komentēt sportā notiekošo, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku skatītāju loku.