Tiesībsargs atbild: Kāpēc vienā privātajā transportlīdzeklī nedrīkst pārvietoties personas no atsevišķām mājsaimniecībām?

Tiesībsargs ir saņēmis personas iesniegumu, kurā lūgts skaidrot, kāpēc vienā privātajā transportlīdzeklī nedrīkst pārvietoties personas no atsevišķām mājsaimniecībām, valkājot sejas masku, ja, piemēram, sabiedriskajā transportā vai taksometrā tas ir atļauts. 

Atbildot uz personas iesniegumu, jānorāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu – “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pulcēšanās ierobežošana noteikta – “Lai panāktu Covid-19 izplatības ierobežošanu un novērstu risku sabiedrībai. [..] lai novērstu infekcijas izplatību ģimeņu vidū”. Līdz ar to tiesībsargs secina, ka Ministru kabinets noteicis aizliegumu pārvietoties personām no dažādām mājsaimniecībām vienā privātā transportlīdzeklī, lai panāktu minēto mērķi – samazinātu Covid-19 izplatīšanos. 

Attiecībā uz taksometra vai sabiedriskā transporta pakalpojumiem jānorāda, ka personām tie var būt nepieciešami objektīvu iemeslu dēļ. Piemēram, darba un veselības, līdz ar to šo pakalpojumu slēgšana daļai sabiedrības liegtu iespēju pārvietoties un varētu būtu uzskatāma par nesamērīgu ierobežojumu. Tāpat jāņem vērā, ka sabiedriskā transporta platība ir ievērojami lielāka par privāto transportlīdzekli. Saskaņā ar rīkojuma 5.42. apakšpunktu, no 2020. gada 7. decembra sabiedriskā transporta pārvadātājam jāorganizē iekāpšana un izkāpšana tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī, tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, lai nodrošinātu distancēšanās prasību ievērošanu. 

Neskatoties uz noteikto vispārējo pārvietošanās aizliegumu personām no atsevišķām  mājsaimniecībām vienā privātajā transportlīdzeklī, jānorāda, ka katra tiesību norma jāpiemēro saprātīgi – pēc tās jēgas un mērķa. Proti, jāņem vērā, ka katrai personai nepieder transportlīdzeklis, un  ja tai ir jānokļūst, piemēram, darba vai dienesta vietā, kas atrodas tālu no dzīvesvietas, tik un tā būs nepieciešams izmantot taksometra vai sabiedriskā transporta pakalpojumus, tādējādi pulcējoties ar personām no citām mājsaimniecībām. Ievērojot minēto, tiesībsarga ieskatā situācijās, kad pastāv objektīva nepieciešamība, lai personas no atsevišķām mājsaimniecībām pārvietotos vienā privātā transportlīdzeklī, nebūtu saprātīgi tās sodīt. Šādu viedokli paudis arī Valsts policijas priekšnieks A. Ruks, norādot, ka “Izņēmums, kurā dažādu mājsaimniecību pasažieriem ir atļauts pārvietoties ar vienu automašīnu, ir, veicot un pildot savus darba pienākumus. Proti, cilvēki no divām vai vairākām mājsaimniecībām var pārvietoties vienā automašīnā uz darbu vai no tā, vai veikt darba pienākumus”. Tāpat, “Ja kaut kur ir nepieciešams nogādāt vienu cilvēku, piemēram, radinieks jānogādā pie ārsta”.

Nobeigumā tiesībsargs piebilst, ka, neskatoties uz iespēju objektīvas nepieciešamības gadījumā pārvietoties ar personām no citām mājsaimniecībām privātajā transportlīdzeklī, personām būtu ieteicams izvērtēt katru situāciju individuāli un izmantot drošāko pārvietošanās veidu.