Tiesībsargs atbild: Par ārkārtas situācijas pagarināšanas tiesiskumu

Tiesībsargs ir saņēmis personas iesniegumu, kurā jautā par ārkārtas situācijas pagarināšanas tiesiskumu. Ministru kabinets,  2021. gada 5. februārī izdeva rīkojumu, ar kuru grozīja 2020. gada 6. novembra rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pagarinot ārkārtas situāciju līdz 2020. gada 6. aprīlim.

Tiesības pagarināt ārkārtas situāciju Ministru kabinetam ir deleģētas likuma “Par ārkārtas situācijas un izņēmuma stāvokli” 5.panta trešā daļa, kas nosaka, ka atkarībā no valsts apdraudējuma veida, intensitātes un rakstura, kā arī mainoties apdraudētās teritorijas lielumam, Ministru kabinets izdara attiecīgus grozījumus lēmumā par ārkārtējo situāciju.

Ministru kabinetam ir tiesības, ja nepieciešams, pagarināt izsludināto ārkārtas situāciju uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem. Skatīt šeit. Tas nozīmē, ka Ministru kabinetam ir tiesības pagarināt ārkārtas situāciju, turklāt to ir tiesības pagarināt vairākkārt, proti, tik ilgi, cik tas ir objektīvi nepieciešams. 

Taču jāatzīmē, ka Ministri kabineta lēmums nav vienpersonisks. To, atbilstoši Likuma 9.panta trešajā daļā un 10.pantā noteiktajam, apstiprina Saeima. Tādējādi, šī gada 11. februārī Saeima atbalstīja Ministru kabineta lēmumu pagarināt izsludinātās ārkārtējās situācijas termiņu un noteikt papildu pasākumus ar mērķi samazināt atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Skatīt šeit.