Tiesībsargs atbild: Par atsevišķu ierobežojumu samērīgumu

Tiesībsarga birojā līdz šim ir saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības saistībā ar Ministru kabineta šī gada 9. oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas noteic, ka tirdzniecības centri, kuru kopējā apmeklētājiem publiski pieejamā telpu platība ir lielāka par 1500 m2 var sniegt tirdzniecības pakalpojumus tikai epidemioloģiski drošā vidē.

Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem bez sadarbspējīgiem sertifikātiem ir ierobežota piekļuve bankomātiem, kas izvietoti lielo tirdzniecības centru telpās, līdz ar to ir ierobežota piekļuve ikdienā būtiskam finanšu pakalpojumam – skaidras naudas izņemšanai. Nereti ir novērotas situācijas, ka apdzīvotās vietās pieejamie bankomāti ir izvietoti tikai lielajos tirdzniecības centros, nav kredītiestādes filiāles, vai ir jāgaida vairākas dienas, lai izņemtu naudu kredītiestādes filiālē klātienē. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir būtiski ierobežotas iespējas veikt ikdienas norēķinus, jo ne vienmēr ir iespējams samaksāt par preci vai pakalpojumu bezskaidra norēķina veidā.

Tiesībsargs ir vērsis Ministru kabineta uzmanību, ka šāds ierobežojums rada nesamērīgu tiesību uz īpašumu ierobežojumu, kā arī nonāk pretrunā ar rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , kas noteic, ka finanšu pakalpojumus var saņemt bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas.

Tiesībsargs aicina Ministru kabinetu izvērtēt nepieciešamību veikt pasākumus, lai nodrošinātu nevakcinētiem iedzīvotājiem iespēju piekļūt lielo tirdzniecības centru telpās izvietotajiem bankomātiem.

Papildus tiesībsargs aicina izvērtēt, vai kādā apdzīvotā vietā netiek nesamērīgi ierobežota arī iedzīvotāju piekļuve citiem būtiskiem pakalpojumiem, kā piemēram, zāļu iegāde, piekļuve ģimenes ārstu praksēm, telekomunikāciju pakalpojumi u.c. (īpaši, gadījumos, ja šādi pakalpojumi apdzīvotajā teritorijā ir pieejami tikai lielajos tirdzniecības centros).