Tiesībsargs atbild: Par ierobežojumiem tirdzniecības vietu apmeklējumam

Tiesībsargs ir saņēmis jautājumus par Ministru kabineta lēmumu, kas paredz no 15. novembra noteikt dažādu pieeju tirdzniecības vietu apmeklējumam atkarībā no vakcinācijas pret Covid-19 statusa.

Skaidrojums

Izvērtējot 9. novembrī valdības sēdē pieņemtos noteikumus par ierobežojumiem pārtikas veikalos, redzams, ka minētais attiecas tikai uz lielajiem veikaliem, kur kopējā platība ir lielāka kā 1500 kvadrātmetri. Maziem pārtikas veikaliem joprojām ir atļauts darboties sarkanajā režīmā. Tiesību akta anotācijā tiek skaidrots, ka šāda kārtība tiek ieviesta, vadoties no iepriekšējās pieredzes, lai novērstu situācijas, ka veikalos nav iespējams adekvāti nodalīt pircēju plūsmas.

Tiesībsarga ieskatā no epidemioloģiskās drošības viedokļa skaidri noteiktas zaļās un sarkanās zonas ir pareiza pieeja. Ņemot vērā, ka joprojām bez sertifikāta uzrādīšanas darbojas mazie pārtikas veikali, pircējiem aizvien tiek saglabāt iespēja iegādāties pirmās nepieciešamības un pārtikas preces. Protams, tas var radīt neērtības pircējam, kas vēlas kādu noteiktu preci iegādāties tieši savā iemīļotajā veikalā, tomēr, tas vairāk būtu emocionāls arguments un nebūs uzskatāms par cilvēktiesību pārkāpumu.

Par nesamērīgu šāds noteikums varētu tikt atzīts kādā reģionā, kur šāds lielais pārtikas veikals ir vienīgais pārtikas veikals un nokļūšana līdz mazajam pārtikas veikalam pircējiem prasa nesamērīgas pūles.

Tāpat jāņem vērā, ka vakcinācijas aptvere turpina pieaugt, līdz ar to ierobežojumi attieksies uz arvien mazāku sabiedrības daļu, turklāt arī mazajos pārtikas veikalos ir jāievēro noteikti ierobežojumi (kvadrātmetri, maskas, distance), līdz ar to pircēju koncentrācija veikalā nav iespējama.

Atbildot uz jautājumu, vai kādos reģionos, kur vakcinācijas aptvere ir zema un lielai daļai iedzīvotāju varētu būt ierobežotas iespējas nopirkt pārtiku, jo piekļūšana mazajiem pirmās nepieciešamības preču veikaliem varētu būt fiziski apgrūtināta, tiesībsarga ieskatā, tas ir valdības uzdevums operatīvi reaģēt ar grozījumiem valdības noteikumos, ja kādā reģionā tiek novērots, ka iedzīvotāju piekļuve pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm, ir būtiski apgrūtināta.