Tiesībsargs atbild: Par termiņuzturēšanās atļauju saņēmēju vakcinēšanos pret Covid-19

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja lūgumu skaidrot, kā tiek veikta cilvēku ar termiņuzturēšanās atļaujām vakcinācija pret Covid-19 infekciju. Tiesībsargs norāda, ka cilvēkam, kuram ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja, ir tiesības par valsts budžeta līdzekļiem vakcinēties pret Covid-19 infekciju.

To paredz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums[1], ņemot vērā nosacījumus par prioritāri vakcinējamo cilvēku grupām.

Nacionālais veselības dienests norāda, ka no 1. aprīļa likumdevējs ir paplašinājis to personu loku, kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātu vakcīnu pret Covid-19 infekciju.

To veic arī personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, Latvijā studējošiem pilna laika ārvalstu studentiem, Latvijā nodarbinātiem Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru darbiniekiem un viņu Latvijā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem.

 


[1] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 49.4 pants