Tiesībsargs atbild: Par tiesībām neveikt vakcināciju un testus darba pienākumu veikšanai

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja jautājumu par to, kura ārstniecības iestāde ir tiesīga izsniegt izziņu par kontrindikāciju esamību Covid-19 vakcinācijai un vai ar šādu izziņu persona ir atbrīvota no rutīnas testa veikšanas. Tiesībsargs atbild – to, vai cilvēku var vakcinēt, izvērtē ģimenes ārsts vai ārstniecības persona, kura veic vakcināciju. Attiecīgi minētā ārstniecības persona var izsniegt apliecinājumu, ka vakcinācija nav ieteicama. Savukārt rutīnas testu darba pienākumu veikšanai var neveikt tikai cilvēki, kuri ir vakcinējušies vai pārslimojuši.

Pamatojums

Saskaņā ar Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatā[1] norādīto, absolūtas kontrindikācijas (vakcinācija nav ieteicama), kas attiecas uz VISĀM vakcīnām ir:

•           anafilakse pēc iepriekšējās konkrētās vakcīnas devas saņemšanas

•           anafilakse pret kādu no vakcīnas komponentēm.

Savukārt piesardzība ir jāievēro, ja ir smaga vai vidēji smaga akūta slimība. Šādā gadījumā vakcinācija ir atliekama. Pie atsevišķām saslimšanām ir jāievēro piesardzība, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir asins recēšanas traucējumi un nepieciešama ilgāka novērošana pēc vakcinācijas veikšanas (ja ir ar trauksmi saistītas reakcijas). Taču tas nav uzskatāms par šķērsli vakcinācijai.

Hronisku slimību esamība nav uzskatāma par kontrindikāciju. Tieši pretēji, hroniskas saslimšanas būtiski paaugstina risku smagai Covid-19 slimības gaitai. Tādēļ ļoti svarīga ir šo cilvēku vakcinācija pret Covid-19.

Apliecinājums, ka vakcinācija nav ieteicama, nevar būt par pamatu rutīnas testu neveikšanai, ja tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” – neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas testu darba pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības pazīmju, var cilvēki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Vakcinācija uzskatāma par noslēgtu, ja ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām vai no 22 līdz 90 dienām pēc vakcīnas “Vaxzevria” pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc “Vaxzevria” otrās devas saņemšanas.