Tiesībsargs atbild: Speciālo skolu audzēkņiem paredzēta atšķirīga testēšanas pieeja

Lai bērniem ar īpašām vajadzībām nodrošinātu atbilstošu pieeju Covid-19 testēšanā, tiks paredzēta atšķirīga kārtība, ko 3. septembrī apstiprināja Ministru kabinetā. Kā norādīts MK sniegtajā informācijā speciālo izglītības iestāžu skolēniem netiek liegts klātienes izglītības process, ja skolēnam Covid-19 tests nav veikts  objektīvu iemeslu dēļ.

Izglītības iestāde izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem vai speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem speciālās izglītības iestādē vai speciālās izglītības klasē organizēs Covid-19 testēšanas skrīningu izlases veidā. Plašāk šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/specialo-skolu-audzekniem-paredz-atskirigu-testesanas-pieeju

Kā ziņots, tiesībsargs aicināja Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju steidzami rast atšķirīgu risinājumu izglītības procesa nodrošināšanai klātienē attiecībā uz bērniem, kas atrodas atšķirīgā situācijā un sava veselības vai attīstības stāvokļa dēļ nespēj nodot siekalu testu. Plašāk šeit: https://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-steidzami-jarod-risinajums-tiem-berniem-kuri-nespej-nodot-siekalu-testu