Tiesībsargs atgādina, ka no 2021. gada janvāra institūcijās dzīvojošiem bērniem ir jāpalielina kabatas nauda

Tiesībsargs vēlas informēt, ka no 2021. gada 1. janvāra valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs tika paaugstināts no 64,03 eiro uz 109 eiro, jo Satversmes tiesa pēc tiesībsarga pieteikuma ierosinātajā lietā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru atzina par neatbilstošu Satversmei.

Bērnam no septiņu gadu vecuma izmaksājamā naudas summa personiskiem izdevumiem ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra. Tas nozīmē, ka, paaugstinoties valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, attiecīgi paaugstinās arī ikmēneša kabatas nauda institūcijas dzīvojošajiem bērniem.

Institūcijās dzīvojošajiem bērniem, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, naudas summa personiskajiem izdevumiem jeb kabatas nauda tiek palielināta no 9,60 eiro mēnesī, kāda tā bija līdz 2020. gada decembrim, uz 16,35 eiro mēnesī, tas ir par 6,75 eiro vairāk nekā iepriekš.

Tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām ar aicinājumu pārliecināties, vai bērni kabatas naudu saņem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Tiesībsarga vēstule ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām pieejama pielikumā.