Tiesībsargs: Bērni nav aprūpes objekts, bet gan personības, kam piemīt cieņa un tiesības

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvija pievienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijai. Konvencija noteic, ka bērna tiesības ir prioritāras un ka bērniem jāļauj augt, mācīties, spēlēties, attīstīties un cienīgi dzīvot. Lai šogad īpaši izceltu bērnu tiesību nozīmi, tiesībsargs 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – uzsāka informatīvo kampaņu sociālajā vietnē Facebook.

Visu jūniju skaidrojām dažādas ar bērnu tiesībām saistītas tēmas, piemēram, to, kas ir saskarsmes tiesības, bērna atstāšana novārtā, iekļaujoša izglītība un ārpusģimenes aprūpe. Kampaņas mērķis bija veicināt izpratni par bērniem kā pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, kā arī izgaismot sabiedrības lomu bērnu attīstībā un tiesību aizsardzībā. Kampaņas materiāli pieejami šeit.

Tiesībsargs Juris Jansons uzsver: “Bērni nav aprūpes objekts, bet gan augošas personības, kam piemīt cieņa un cilvēka tiesības. Viņiem tikai vajadzīga palīdzība savu tiesību īstenošanā, rūpes un aizsardzība. Bērni ir mūsu kā sabiedrības spogulis. Mūsu pienākums ir nodrošināt ikviena bērna tiesības dzīvot ģimenē laimes, mīlestības un sapratnes gaisotnē, augt drošā vidē un pilnveidot savas spējas, zināšanas un personību.”

Bērnu tiesību mēneša laikā tika rīkota arī diskusija par bērna viedokļa uzklausīšanas nozīmīgumu “Ieklausies bērnos un jauniešos. Viņiem IR viedoklis!”. Diskusijas ieraksts pieejams šeit.