Tiesībsargs: Iespējami ātri nepieciešama skaidrība par atbalstu radošajām personām pēc ārkārtējās situācijas beigām

Tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam ar lūgumu sniegt redzējumu, vai un kā ir plānots pilnveidot dīkstāves atbalstu pašnodarbinātiem mūziķiem un citām radošajām personām pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tiesībsarga ieskatā šis jautājums ir savlaicīgi jāizdiskutē, iesaistot nevalstiskās organizācijas un valsts pārvaldes iestādes.

Tiesībsargs konstatē, ka pašreizējā kārtība paredz dīkstāves atbalstu vēl gandrīz divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām (līdz 2021. gada 30.jūnijam). Tomēr šajā nozarē ir iespējama situācija, ka peļņu nesoša kultūras pasākuma organizēšanai varētu būt nepieciešams ilgāks laiks. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātais mūziķis vai cita radošā persona paliek bez iztikas līdzekļiem pēc atbalsta sniegšanas termiņa beigām. Turklāt klātienes pasākumos arvien varētu būt spēkā pulcēšanās ierobežojumi.

Jautājumu aktualizē “Pašnodarbināto mūziķu biedrība”, tiesībsargam paužot bažas par atbalstu mūziķiem pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Pašnodarbināto mūziķu biedrība norāda: “Birojiem, ražotnēm, veikaliem, pakalpojumu sniedzējiem, ārkārtas stāvoklim beidzoties ir iespējams nekavējoties atsākt saimniecisko darbību, nodrošinot naudas plūsmu un algas darbiniekiem. Koncerta rīkošana paredz nepieciešamību reklamēt, tirgot biļetes, rīkot mēģinājumus un veikt citus sarīkošanai nepieciešamos priekšdarbus vairākus mēnešus pirms paša notikuma. Mūziķu atalgojums tiek maksāts no pārdoto biļešu ieņēmuma, tāpēc viņi savus honorārus varēs saņemt tikai pēc koncerta. Šī iemesla dēļ valsts atbalstam mūziķiem vajadzētu būt visu to dīkstāves laiku, kamēr koncertu apmeklēšanas ierobežojumi liedz pelnīt iztiku ar savu profesionālo darbību.”