Tiesībsargs informē Valsts prezidentu, Ministru prezidentu un Saeimas priekšsēdētāju par konstatētajiem pārkāpumiem Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži”

Ziņojums par bērnu tiesību pārkāpumiem VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” pielikumā.