Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Jau sesto gadu tiesībsargs kopā ar apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pieteikt cilvēkus un nevalstiskās organizācijas konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”, kura mērķis ir apbalvot un izcelt tos cilvēkus, kas ikdienā iesaistās un pastāv par cilvēku ar invaliditāti tiesībām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

 

Šogad konkursā ir izvirzītas sešas nominācijas:

 

Uzdrīkstēšanās
Drosme. Taisnīgums. Vienlīdzība.
 

Tu esi ievērojis un zini cilvēku vai komandu, kuri ir uzlēkuši augstāk nekā jebkad. Viņu sirdis darbina taisnīgums. Viņi pārliecinājuši citus, ka mēs visi esam vienlīdzīgi. Vai arī Tu zini cilvēku, kurš pats ir izkāpis no komforta zonas un pierādījis, ka, neskatoties uz to, ka pārvietojas riteņkrēslā vai pasauli redz ar ausīm, dzird ar acīm, citus uzrunā ar žestiem, ir aktīvs un spēj pārvarēt sabiedrības skatienus un bailes no neiepazītā, lai pierādītu – katrs var! Iespējams, šie cilvēki ir mainījuši esošo praksi, likumdevējs un starptautiskās organizācijas ir atradušas veidu, kā palīdzēt; kāda sabiedrības daļa ir mainījusi attieksmi vai arī ir paveikts kāds cits varoņdarbs. Tā ir uzdrīkstēšanās!

 

Nodarbinātības veicinātājs
Darbs. Patstāvība. Novērtējums.
 

Cilvēks grib būt noderīgs, cilvēks grib būt patstāvīgs, cilvēks grib saņemt novērtējumu par padarīto. Bet ne visiem ir dota iespēja strādāt… Par laimi, ir cilvēki, kuri prot piemeklēt darbu katram pēc iespējām un varēšanas. Ir darba devēji, kuru uzskati sakņojas sociālajā atbildībā. Varbūt Tu zini kādu, kurš ir sapratis, ka, pieliekot vien nelielas pūles un izdomu darba vides pielāgošanā, uzņēmums ir kļuvis daudz atvērtāks, piemēram, cilvēkiem ar redzes vai dzirdes grūtībām. Varbūt šo pārmaiņu rezultātā uzņēmums ir atradis apzinīgu, uzticamu un centīgu darbinieku. Būtiski parādīt citiem, kā cilvēks un arīdzan valsts var būt ieguvēji, ja katram tiks dota iespēja būt patstāvīgam.

 

Sociālo tīklu balss
Karognesējs. Pieredze. Viedoklis.
 

Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēks vislabāk saprot un uztver procesus, kuri skar pašu personīgi, kuros bijis iesaistīts vai vismaz līdzās stāvošs. Ar personīgo pieredzi veidojas viedoklis – spēcīgs un pamatots, emocionāls un vispusīgs. Apzinoties, ka sociālie tīkli un blogi ir pavēruši iespēju daudz brīvāk paust savas domas, atzinīgi vērtējami ir cilvēki, kuri ar rakstītu vārdu, foto vai video, ļāvuši iepazīt un uzzināt ko vairāk par cilvēku ar invaliditāti ikdienu, kā arī skumju un prieka brīžiem. Tie ir ģimeņu stāsti, tie ir viedokļi – tā ir sociālo tīklu balss, kas sašūpo sabiedrību, iekustina procesus valstiskā līmenī un pievērš tradicionālo mediju uzmanību.

 

Izglītotājs
Izglītība. Izpratne. Attīstība.
 

Informācijas pārbagātajā laikmetā ir tik svarīgi atrast cilvēkus, kuri prot citus izglītot un atrast modernus veidus, kā to darīt. Iespējams, tā ir organizācija, kura izstrādājusi mobilo aplikāciju, iespējams, tas ir indivīds, kurš ar dzirkstošām acīm un spožām idejām palīdz cilvēkiem ar invaliditāti izglītības ceļā, lai sabiedrība taptu zinošāka un uz attīstību vērsta. Izglītotājs var būt arī tas, kurš veido izpratni un vairo toleranci visā sabiedrībā, tas, kurš ar savām zināšanām vai metodēm izglīto sabiedrību par iekļaujošo izglītību un nākotnes iespējām. 

 

Bērnu atbalsts
Mīlestība. Drošība. Nākotne.
 

Bērni ir mūsu nākotne. Lai top apbērti ar labiem vārdiem, top apbrīnoti un samīļoti, top cildināti un godāti tie, kuri palīdz bērniem, sniedz mīlestību un rūpes, iededz prieku un ticību bērnu spēkiem. Vai tas būtu pasākums, vai tā būtu kāda cita laba ideja, kas uzlabojusi dzīves kvalitāti kādam konkrētam bērnam vai bērnu grupai, lai top! Lai top! Lai top! Varbūt tas ir uzņēmējs, kurš palīdz sava darbinieka bērniem, nodrošinot īpaši pielāgotu spēļu istabu? Pastāsti mums, mēs gribam, lai visi par viņu uzzina un top iedvesmoti!

 

Pakalpojumu nodrošinātājs
Atbalsts. Palīgs. Dzīves kvalitāte.
 

Esam raduši pie dažādiem pakalpojumiem, piemēram, telefonoperatoru, banku, ēdināšanas pakalpojumiem un daudziem citiem. Esam raduši, ka daudzas lietas varam izdarīt paši. Taču ne visi var izdarīt pilnīgi visu paši saviem spēkiem, tāpēc ir nepieciešams atbalsts. Tā mēs pietuvojamies pilnībai. Kurš ir tas palīgs? Varbūt tas ir kāds fizioterapijas entuziasts, atbalsta sniedzējs vai domubiedru grupa? Varbūt tas ir kāds pavisam jauns pakalpojumu sniedzējs, par kuru zina vien retais? Vai tieši pretēji – zināms, atzīts un ļoti pieprasīts? Pastāsti mums! Vairosim dzīves kvalitāti kopā!

 

Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti  Covid-19 laikā.

Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

Visus līdz 2020.gada 5.oktobrim iesūtītos pieteikumus vērtēs neatkarīga žūrija. Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti 2020.gada 3.decembrī svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pēc tam informācija būs pieejama arī Tiesībsarga biroja mājaslapā.

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv. Pieteikuma anketas un konkursa nolikumu atradīsiet pielikumā. Ar iepriekšējo gadu konkursa nominantiem un uzvarētājiem ir iespēja iepazīties šeit.

Pielikumā pievienojam konkursa nolikumu, pieteikuma anketas, kā arī konkursa plakātu.