Tiesībsargs: Jānodrošina praktiska palīdzība valsts pabalstu saņemšanai

Tiesībsargs mudina vecākus aktīvi pieteikties ikmēneša ģimenes valsts pabalstam, jo tikai tādā gadījumā iespējams saņemt arī vienreizējo valsts atbalstu 500 eiro apmērā. Tiesībsarga rīcībā ir informācija, ka daudzas ģimenes nevar saņemt vienreizējo atbalstu Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai tikai tādēļ, ka dažādu iemeslu dēļ nav pieteikušās ģimenes valsts pabalstam.

Tāpat tiesībsargs aicina atbildīgās iestādes un līdzcilvēkus palīdzēt bērnu vecākiem sagatavot iesniegumu ģimenes valsts pabalsta saņemšanai. Īpaši svarīgi tas ir sociāli mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kurām nav nepieciešamās ierīces vai trūkst informācijas pieteikuma iesniegšanai. Pabalstu var pieprasīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – VSAA).

Būtiski atzīmēt, ka iesniegumu pabalsta saņemšanai var rakstīt arī brīvā formā. Tajā lūdz piešķirt ģimenes valsts pabalstu un norāda bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, vecāka vārdu, uzvārdu, personas kodu, un bankas konta numuru. Svarīgi ir šo iesniegumu parakstīt. To var nosūtīt pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros.

Ja ir pieeja internetam, iesniegumu visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Iespējams lūgt arī pašvaldības sociālā dienesta darbinieka palīdzību iesnieguma nosūtīšanai elektroniski.

Kā zināms, Latvijas valdība ārkārtējās situācijas seku mazināšanas nolūkā katrai ģimenei ar bērniem izmaksā vienreizēju atbalstu 500 eiro par katru bērnu. 500 eiro izmaksā bērna vecākam tad, ja katru mēnesi tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts – 11,38 eiro par pirmo bērnu ģimenē, 22,76 eiro par otro bērnu, 34,14 eiro par trešo bērnu, 50,07 eiro par ceturto un nākamajiem bērniem.